Cum aș putea trece copilul in altă familie

27 iulie 2019 47

Am o fetiță de trei ani și este scrisa în familia tatălui, cu care nu am fost căsătoriți oficial. Acum noi nu mai traim împreună, nu știm nimic de el, iar el nu-și dă interesul față de copil. Pot pleca peste hotare fara acordul lui? Cum aș putea să-mi trec copilul in familia mea?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua
Regulă generală, stabilirea domiciliului copilului peste hotare se face cu acordul celuilalt părinte.
In caz de lipsa a celuilalt, puteți incerca, oricum pentru a părăsi țara nu e nevoie de ambii părinți, unu e de ajuns.
Schimbare nume la stare civilă
(1) În baza cererii... mai detaliat comune a părinţilor (sau a unuia dintre ei), organul stare civilă poate schimba numele de familie şi/sau prenumele copilului care nu a atins vîrsta de 16 ani.
(2) În caz de litigiu între părinţi, problema privind schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului este soluţionată de către organul stare civilă, cu concursul autorităţii tutelare locale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul minorul, ţinîndu-se cont în exclusivitate de interesele copilului.
(3) Schimbarea numelui de familie al ambilor părinţi atrage după sine schimbarea numelui de familie al copilului, iar în cazul schimbării numelui de familie al unuia dintre părinţi, numele de familie al copilului poate fi schimbat în baza acordului comun al părinţilor. În lipsa unui atare acord, decide autoritatea tutelară locală.
(4) Schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului care a atins vîrsta de 10 ani se face, în toate cazurile, cu acordul acestuia.

27 iulie 2019