Cum calculez impozitul care trebuie achitat la vanzarea unui bun imobil?

2 iulie 2021 22

Buna ziua. Cum calculez impozitul pe care trebuie sa-l achit la vanzarea unui imobil daca:
- Am obtinut bunul respectiv prin contract de donatie;
- Am domiciliul in imobilul in cauza de 5 ani.
O alta situatie:
- Nu am domiciliul in imobilul pe care vreau sa-l vand de mai mult de 5 ani si pe care l-am obtinut prin contract de donatie.
Multumesc!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Irina Clepalo
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Alte contravenţii

Buna ziua Angelina,

Venitul impozabil sau creşterea de capital reprezintă diferenţa dintre suma cu care este vândut imobilul şi prețul de procurare anterioară, calculat după formula de mai jos:

Prețul de vânzare a imobilului - prețul de procurare anterioară = Venitul Impozabil

De exemplu, la vânzarea unui bun imobil cu 400 000 MDL,... mai detaliat dar care a fost procurat anterior cu 300 000 MDL, venitul impozabil este 100 000 MDL.

Mai apoi din această sumă se calculează impozitul pe venit, după formula:

Venitul Impozabil /2 x 12% = Impozitul pe venit

De exemplu: 100 000 MDL/2 x 12% = 50 000 MDL x 12% = 6000 MDL

Prin urmare, la vânzarea unui imobil care are o creștere de capital de 100 000 MDL vânzătorul trebuie să achite un impozit pe venit de 6000 MDL.Cum putem beneficia de scutirea impozitului pe venit?

Persoanele fizice sunt scutite de a achita impozit pe locuința principală, care îndeplinește ambele condiții:

1. Locuința este deținută de contribuabil timp de cel puțin 3 ani;
2. Locuința reprezintă locul de reședință / ședere al contribuabilului în ultimii trei ani înainte de înstrăinarea imobilului.

Dacă imobilul înstrăinat este obținut prin contract de donație de la rudele de gradul I și acesta reprezintă locuința de bază, confirmată prin înregistrarea vizei de reședință, atunci vânzătorul este scutit de achitarea impozitului pe venit.

5 iulie 2021