Cum de autorizat o reconstructie neautorizata care deja a fost efectuata?

18 iulie 2017 196

Locuiesc in camin (care recent a primit statut de bloc locativ) si am facut reconstructii cativa ani in urma (unele mici ajustari in baie, fara a atinge peretii de baza). Pentru a putea privatiza incaperea am nevoie de planul apartamentului de la OCT (Cadastru), dar nu pot sa il primesc din motiv ca am reconstructie neautorizata. Problema este ca nu sunt proprietar (proprietar este statul - blocul locativ se afla in gestiunea Directiei pentru exploatarea imobilului pe langa Ministerul Economiei).

Jurist comments 1

Download discussion
Andrei Domenco
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul muncii

Buna seara Simion,

Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie ( http://lex.justice.md/md/335823/ ), la art. 14 stipulează Lucrările de construcţie care se pot executa fără certificat de urbanism pentru proiectare şi fără autorizaţie de construire.

Astfel,
(1) Se pot executa fără certificat de urbanism pentru proiectare şi fără autorizaţie de construire lucrările care... mai detaliat nu modifică structura de rezistenţă, aspectul exterior, caracteristicile iniţiale ale construcţiilor şi ale instalaţiilor aferente. Din categoria acestor lucrări fac parte:
a) reparaţii pentru împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, dacă  nu se modifică forma acestora;
b) înlocuiri şi reparaţii ale pardoselelor, pieselor de tîmplărie interioare  şi exterioare, dacă se  păstrează forma şi dimensiunile golurilor; 
c) lucrări de finisări interioare;
d) lucrări de finisări exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi soluţiile cromatice;
e) înlocuiri sau reparaţii  ale sobelor, instalaţiilor, sistemelor, echipamentului şi utilajului  tehnico-sanitar din interiorul clădirilor;
f) înlocuiri sau reparaţii la branşamente exterioare, aferente construcţiilor, în limitele proprietăţii;
g) reparaţii curente ale căilor de comunicaţii, accese de transport, parcări, trotuare şi scări;
h) lucrări de întreţinere, reparaţii curente ale infra­structurii căilor de comunicaţii, cu menţinerea traseelor, funcţiunilor, suprafeţelor şi volumetriei;
i) lucrări funerare subterane şi supraterane în cimitire; 
j) instalarea mobilierului urban;
k) amenajarea terenului aferent construcţiei existente;
l) construcţii auxiliare, anexe cu suprafaţa construită de pînă la 15 m2 la casele de locuit particulare, amplasate pe terenuri private.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul intervenţiilor la monumentele de istorie, artă şi arhitectură înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, categoriile de lucrări descrise la lit. a), b), d), e), k) şi l) se vor executa în baza certificatelor de urbanism pentru proiectare şi a autorizaţiilor de construire, iar categoriile de lucrări descrise la lit. c), f), g), h), i) şi j) se vor executa în baza avizului prealabil pozitiv al Ministerului Culturii.

O seară bună.

18 iulie 2017