Cum de creat o petitie?

8 august 2019 46

Buna ziua. Pe ce website pot crea o petitie? Pe ce website e mai bine de creat o petitie pentru ca ea sa aiba valoare? Si cate semnaturi trebuie pentru ca petitia sa fie examinata de stat?

Comentariile juriștilor 4

Descărcaţi discuția
Silviu Potîrniche
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil

Bine ai venit pe yAvo!
°°°
Valoarea petiției nu depinde nici de locul unde este publicată, nici de numarul de semnatari.
Puteti scrie o Petiție și ulterior aceasta sa fie semnată de persoanele care doresc, ulterior depuneti la instituția publică vizată.
Pe internet, petiția nu va fi examinată.

9 august 2019
Silviu Potîrniche
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
10 august 2019
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Buna, Igor!

De fapt, noua lege care reglementează raporturile administrative privind înfăptuirea activității administrative și a controlului judecătoresc asupra acesteia și anume, Codul administrativ ce vine cu un concept absolut nou ce permite depunerea petițiilor în regim online, dacă, avem în vedere depunerea unei petiții în sensul art. 9 al Codului... mai detaliat administrativ care, distinge următoarele 3 tipuri de petiții:
Articolul 9. Petiția
(1) Prin petiție, în sensul prezentului cod, se înțelege orice cerere, sesizare sau propunere adresată unei autorități publice de către o persoană fizică sau juridică.
(2) Prin cerere se solicită emiterea unui act administrativ individual sau efectuarea unei operațiuni administrative.
(3) Prin sesizare se informează autoritatea publică cu privire la o problemă de interes personal sau public.
(4) Prin propunere se urmărește realizarea de către autoritatea publică a unor acțiuni de interes public.

Astfel, principiul eficienței procedurii administrative prevăzut la art. 28 Cod administrativ indică asupra modului în care trebuie să se realizeze procedura administrativă. Acest mod urmînd a fi unul simplu, adecvat, rapid, eficient și corespunzător scopului.

De asemenea, principiul comunicării reglementat la art. 33 „Comunicarea” prevede: „Comunicarea interinstituțională și comunicarea cu participanții sau cu publicul în cadrul procedurii administrative se face prin orice mijloc (verbal, poștă, telefon, fax, poștă electronică etc.), acordîndu-se prioritate mijloacelor care asigură o mai mare eficiență, rapiditate și economie de costuri.”.

În final, atrageți atenție la cele prevăzute la art. 72 alin. (2) lit. b) (Depunerea petiției), întrucât această normă legală vă permite depunerea unei petiții online.
Articolul 72. Depunerea petiției
(1) Prin petiție poate fi inițiată o procedură administrativă sau aceasta poate face parte dintr-o procedură administrativă deja inițiată.
(2) Petiția poate fi:
a) depusă în scris la autoritatea publică ori expediată prin poștă sau fax;
b) transmisă în formă electronică;
c) depusă verbal, fiind consemnată într-un proces-verbal.
(3) Dacă se transmite în formă electronică, petiția trebuie să corespundă cerințelor legale stabilite pentru un document electronic.

Accesînd link-ul de mai jos deschideți Legea Nr. 91 din 29.05.2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic, ori acesta este actul normativ care reglementează documentul electronic și sămnătura electronică.

Articolul 2. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni semnifică:
[...]
document electronic – informaţie în formă electronică, creată, structurată, prelucrată, păstrată şi/sau transmisă prin intermediul computerului sau al altor dispozitive electronice, semnată cu semnătură electronică în conformitate cu prezenta lege;
[...]
semnătură electronică – date în formă electronică, care sînt ataşate la sau logic asociate cu alte date în formă electronică şi care sînt utilizate ca metodă de autentificare;
[...].


http://lex.justice.md/md/353612/


Succes.

14 august 2019
Silviu Potîrniche
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil

Bine ai venit pe yAvo!
°°°
Valoarea petiției nu depinde nici de locul unde este publicată, nici de numarul de semnatari.
Puteti scrie o Petiție și ulterior aceasta sa fie semnată de persoanele care doresc, ulterior depuneti la instituția publică vizată.
Pe internet, petiția nu va fi examinată.
***
(De fapt..)), modul de depunere (e-mail, fax,... mai detaliat etc ) nu are nimic în comun cu (ceea ce e întrebat) "crearea unei petiții pe internet / website", sau, mai ales, cu principii de eficiență...
***
Ideea este că petitia trebuie sa ajunga la autoritatea sesizată. Să fie depusă oficial (prin scrisoare, pe mail, fax, etc. - nu contează). Sa aiba loc actul sesizării. Nu lăsată pe un website, căci așa, toate conceptele si romanele rămân fara sens (foarte discutabil încă dacă se aplica Codul Administrativ, în general, acestei întrebări).
***
În general, website-urile specializate pe care se creaza adesea petiții (de exemplu Facebook), sunt instrumente de provocare (in sens bun) a maselor la un anumit subiect. Acest instrument, in sine, nu este considerat o Petiție, atâta timp cât nu va fi DEPUSĂ in mod corespunzător la autoritatea vizată.
***
În link-ul din al doilea răspuns, puteți vedea că Parlamentul intenționează să ia în calcul chiar și acele instrumente de care vorbeam mai sus, adică fără ca să existe actul depunerii.

14 august 2019