Cum de evitat partajarea averii?

23 noiembrie 2021 31

Bună ziua. Doresc sa cumpăr un imobil. Ce trebuie să fac ca să mă asigur juridic ca în caz de divorț să nu partajez bunul imobil și să-l pot vinde în orice moment fără acordul soțului? Mulțumesc anticipat.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Filip Rotaru
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere

Buna ziua, va aduc la cunostinta prevederile Codului Familiei care reglementeaza situatia dvs.
Articolul 20. Proprietatea în devălmăşie a soţilor.
(1) Bunurile dobîndite de către soţi în timpul căsătoriei aparţin ambilor cu drept de proprietate în devălmăşie, conform legislaţiei.
(2) Sînt proprietate în devălmăşie bunurile procurate din contul:
a) veniturilor obţinute de fiecare... mai detaliat dintre soţi din:
- activitatea de muncă;
- activitatea de întreprinzător;
- activitatea intelectuală;
b) premiilor, indemnizaţiilor şi altor plăţi, cu excepţia celor care au un caracter de compensare (ajutor material, despăgubire pentru vătămarea sănătăţii etc.);
c) altor mijloace comune.
(3) Sînt proprietate în devălmăşie a soţilor bunurile mobile şi imobile, valorile mobiliare, depunerile şi cotele de participaţie în capitalul social din instituţiile financiare sau societăţile comerciale, care au fost construite, constituite, procurate sau făcute din contul mijloacelor comune, precum şi alte bunuri dobîndite în timpul căsătoriei, chiar dacă sînt procurate sau depuse pe numele unuia dintre soţi.

Articolul 22.Proprietatea personală a soţilor
(1) Bunurile care au aparţinut fiecăruia dintre soţi pînă la încheierea căsătoriei şi bunurile primite în DAR, obţinute prin MOȘTENIRE sau în baza altor CONVENȚII GRATUITE de către unul dintre soţi în timpul căsătoriei, sînt proprietate personală a fiecăruia dintre soţi.

Soţii pot modifica regimul legal al proprietăţii în devălmăşie stabilit la art.20. prin incheierea contractului matrimonial.24 noiembrie 2021