Cum decurge adoptarea copiilor, in caz ca mama este cetatean al Moldovei, iar sotul - al Romaniei?

2 august 2021 8

Buna ziua. Sunt casatorita cu un cetatean roman. Sotul vrea sa infieze copiii mei. Cum sa procedam?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna
Articolul 391. Durata căsătoriei

Adopţia copilului de către celălalt soţ este permisă numai în cazul în care, la data depunerii cererii de adopţie, durata căsătoriei soţilor este de cel puţin un an.

Articolul 392. Adopţia copilului de către celălalt soţ conform procedurii

... mai detaliat de adopţie naţională

(1) Copilul cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin sau apatrid al cărui părinte este cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin sau apatrid poate fi adoptat de către soţul părintelui său conform procedurii de adopţie naţională numai în cazul în care se confirmă prin acte corespunzătoare că copilul, părintele acestuia şi adoptatorul domiciliază pe teritoriul Republicii Moldova de cel puţin un an la momentul depunerii cererii de adopţie


Important

în cazul adopției copilului de către celălalt soț – consimțămintele în formă scrisă ale părinților biologici ai copilului, cu excepția situațiilor, confirmate prin acte corespunzătoare, în care consimțământul respectiv nu poate fi obținut deoarece:

– există o hotărâre judecătorească privind decăderea din drepturile părintești a părintelui copilului;

– în privința părintelui este instituită o măsură de ocrotire judiciară sub forma tutelei;

– părintele este declarat ca fiind dispărut fără veste sau decedat;

– datele despre părinte din certificatul de naștere al copilului au fost înscrise în temeiul declarațiilor celuilalt părinte.

3 august 2021