Cum divortam mai simplu?

11 februarie 2019 67

Avem impreuna 3 copii, insa din motiv ca sotul consuma alcool, am decis sa divortam. Cum se poate cel mai simplu de facut acest lucru, intrucat nu am posibilitate sa ma deplasez prea des - nu am cu cine lasa copiii (doi din ei sunt mici)?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Buna ziua,
dacă este acordul ambilor soți, atunci urmează doar să depuneți o cerere la Organul de Stare Civilă
Articolul 36. Desfacerea căsătoriei la organull stare civilă
(1) În baza acordului comun al soţilor, în cazurile în care între aceştia... mai detaliat nu există neînţelegeri referitoare la partajul proprietăţii comune în devălmăşie, la întreţinerea, educaţia şi domiciliul copiilor minori comuni sau la întreţinerea unuia dintre soţi, căsătoria este desfăcută la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul unuia dintre soţi. Soţii participă la desfacerea căsătoriei în condiţiile Legii nr.100/2001 privind actele de stare civilă.
(2) La cererea unuia dintre soţi, căsătoria poate fi desfăcută la organul stare civilă dacă celălalt soţ:
a) este supus unei măsuri de ocrotire judiciare;
b) a fost declarat dispărut;
c) a fost condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani.
(3) Desfacerea căsătoriei şi eliberarea certificatului de divorţ au loc după expirarea termenului de o lună din ziua depunerii cererii de divorţ.
(4) În cazul apariţiei litigiilor între soţi cu privire la copii, la partaj sau la întreţinerea unuia dintre soţi, desfacerea căsătoriei se face pe cale judecătorească.
(5) Dacă, după desfacerea căsătoriei de către organul stare civilă, între soţi apar litigii referitoare la partaj, la întreţinerea, educaţia şi domiciliul copiilor minori comuni sau la întreţinerea unuia dintre soţi, acestea se vor soluţiona pe cale judecătorească.

12 februarie 2019
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Buna,

In cazul in care soțul nu va fi de acord să meargă la oficiul stării civile pentru depunerea declarației de desfacere a căsătoriei și veți fi nevoita să qdepuneți cererea de chemare în judecată privind desfacerea căsătoriei și determinarea domiciliului copiilor minori o sa puteți din start sa solicitați examinarea... mai detaliat cauzei în lipsa Dvs.
Codul de procedură civilă al RM oferă posibilitatea de a solicita examinarea cauzei în lipsă la articolul 206. Efectele neprezentării în şedinţă de judecată a părţilor şi a reprezentanţilor
(1) Părţile au dreptul să solicite instanţei judecătoreşti examinarea cauzei în lipsa lor şi remiterea copiei de pe hotărîre. Dacă partea solicită să-şi dovedească pretenţiile sau obiecţiile prin ascultarea celeilalte părţi, instanţa cere să se prezinte personal în faţa judecăţii.

12 februarie 2019