Cum inregistrez moştenirea peste 20 de ani?

20 iunie 2019 61

Salut, yavo! Bunicul meu a decedat și a ramas casa in care tata meu, fiind mezinul familiei, a rămas să locuiască în ea, fără să inregistreze dreptul de proprietate. Pur şi simplu, a intrat în posesia casei şi atât. Acum, după o viață trăită în casă, vrea să înregistreze casa după el pentru a o transmite mai departe prin testament. Spuneți-mi, vă rog, care este procedura?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua
pentru început urmează să știți că termenul de adresare pentru moștenire e de 6 luni din data decesului, dacă nu sa adresat nimeni, acest termen urmează a fi restabilit prin intermediul instanței de judecată.
Cțiunea poate fi depusă desinestătător sau prin intermediu unui reprezentant - Avocat.
Ulterior se adresează la notar... mai detaliat cu cerere cît și cu hotărîrea de restabilire a termenului.
consecutiv se vor prezenta acte precum extras și evaluare de la cadastru, certificat deces, certificat naștere a tatălui, buletin tată, act ce confirmă dreptul de proprietate a bunicului asupra imobilului.
Notarul eliberează certificatul de moștenitor care se înregistrează la cadastru în cazul imobileleor, astfel, tata devine proprietar.

20 iunie 2019