Cum instiintez membrii APLP despre adunare generala, daca majoritatea apartamentelor din bloc sunt date in chirie si nu cunoastem adresele proprietarilor?

13 iulie 2017 124

Presedinta asociatiei locatarilor (APLP) nu dispune de adresa de resedinta a unei bune parti a membrilor APLP. Multe apartamente sun date in chirie. Cum sa procedez pentru a organiza o Adunare Generala a membrilor APLP? Unde trimit instiintarea despre Adunare?
Multamesc mult.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
SILVIU POTÎRNICHE
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor

Legea 913/2000 (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=311744) prevede doar conditia generala de convocare:
art. 27
(3) Avizul privind convocarea adunării generale, în care este indicat din iniţiativa cui ea se convoacă, locul şi timpul întrunirii şi ordinea de zi, se înmînează fiecărui proprietar contra semnătură sau se expediază prin poştă (scrisoare recomandată) de către persoanele... mai detaliat din a căror iniţiativă se convoacă adunarea generală. Avizul se expediază cel tîrziu cu 10 zile înainte de data ţinerii adunării.
(4) Adunarea generală este deliberativă dacă la ea sînt reprezentate cel puţin 2/3 din numărul total de voturi. Dacă nu este întrunit cvorumul, se stabileşte data la care adunarea generală va fi reconvocată. Adunarea generală poate fi reconvocată nu mai devreme de 48 de ore şi nu mai tîrziu de 30 de zile de la data fixată iniţial. Adunarea generală reconvocată este în drept să adopte decizii cu cel puţin 51% din numărul total de voturi.
Deci, scrisorile recomandate ar putea fi expediate la domiciliu, si ulterior se vor aplica regulile privind deliberativitatea adunarii, in sensul ca prima sedinta nu va avea loc, iar urmatoarea va putea fi tinuta daca vor fi prezenti majoritatea simpla a locatarilor.
Alta solutie ar fi ca sa afle de la chiriasi datele de contact ale proprietarilor.

13 iulie 2017