Cum poate fi amendat Serviciul Posta?

16 iunie 2017 80

Au fost expediate (export) dosarele prin intermediul scrisorii cu aviz a Postei Moldova. Deja 6 luni au expirat. Ce amenda plateste postasul?

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul muncii

Bună Igor,
Conform Hotărârii de Guvern Nr. 1457din 30.12.2016 pentru aprobarea Regulilor privind prestarea serviciilor poştale.
Furnizorul de serviciu poştal universal poartă răspundere pentru trimiterile poştale interne înregistrate şi acordă despăgubiri din mijloacele proprii după cum urmează:
în caz de nerespectare a termenelor de distribuire – în mărimea sumei ce constituie 5% din... mai detaliat suma tarifului de expediere – pentru fiecare zi de întîrziere, însă nu mai mult de suma totală a tarifului de expediere.
- Utilizatorul poate adresa furnizorului de serviciu poştal universal reclamaţii prealabile
pentru trimiterile poştale interne şi internaţionale, în termen de 6 luni. Termenul se calculează dela data depunerii trimiterii poştale.
- Furnizorul de serviciu poştal universal examinează şi răspunde la reclamaţiile utilizatorilor în cel mai scurt timp posibil, care nu trebuie să depăşească 30 de zile de la data depunerii reclamaţiei pentru trimiterile poştale interne.
- Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor ce ţin de prestarea serviciilor poştale, expeditorul sau destinatarul, după caz, are dreptul să înainteze furnizorului de servicii poştale reclamaţii, inclusiv cerinţe de despăgubire a prejudiciului material.
- Reclamaţiile se depun atît la oficiul poștal de prezentare şi la oficiul poștal de destinaţie atrimiterii, cît şi la alte oficii poştale.
- Pentru o mai largă relatare cu privire la reclamație faceți cunoștință cu capitolul IX. Soluţionarea reclamaţiilor din legea sus-menționată.

16 iunie 2017
Călin Bobeică
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere

Postasul raspunde deontologic si disciplinar!
Aveti dreptul sa cereti despagubiri de la Posta Moldovei ca institutie !

16 iunie 2017
Diana Conea
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii

Buna ziua,
Avind in vedere LEGEA Nr. 36 din 17.03.2016 a comunicațiilor poștale, art. 13,
Articolul 13. Reclamaţii
(1) Furnizorii de servicii poştale au obligaţia să stabilească o procedură transparentă, simplă şi necostisitoare de soluționare a reclamaţiilor primite de la utilizatori, în special în ceea ce priveşte... mai detaliat pierderea, furtul, deteriorarea, parţiale ori totale, ale trimiterilor poştale, precum şi nerespectarea standardelor de calitate a serviciilor.
(2) Utilizatorul poate adresa furnizorului de serviciu poştal universal reclamaţii prealabile pentru trimiterile poştale interne în termen de 6 luni, iar pentru trimiterile poştale internaţionale – în termenul stabilit prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. Termenul se calculează de la data depunerii trimiterii poștale.
(3) Pentru serviciile poştale deschise concurenţei, termenul de depunere a reclamaţiilor se stabilește prin contract încheiat între furnizorul de servicii poştale şi utilizator, dar nu poate fi mai mic de 30 de zile, și se calculează de la data depunerii trimiterii poștale.
(4) Furnizorul de serviciu poştal universal va examina şi va răspunde la reclamaţiile utilizatorilor în cel mai scurt timp posibil, care nu va depăşi 30 de zile de la data depunerii reclamaţiei pentru trimiterile poştale interne, iar pentru trimiterile poştale internaţionale – termenul stabilit prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
(5) În cazul în care reclamaţia adresată furnizorului de serviciu poștal universal nu a fost soluţionată în mod satisfăcător, utilizatorul în cauză poate adresa o reclamație prealabilă autorităţii de reglementare pentru soluţionarea reclamaţiei sale. Decizia autorității de reglementare poate fi contestată în instanța de judecată.
(6) Informaţiile privind numărul reclamaţiilor adresate furnizorului de serviciu poştal universal şi privind modul în care acestea au fost soluţionate se publică anual pe pagina web oficială a furnizorului de serviciu poştal universal.

http://lex.justice.md/md/364504/

16 iunie 2017