Cum poate fi reziliat un contract de prestare servicii?

26 iulie 2017 1217

Buna ziua! Am incheiat un contract de prestare a serviciilor - cu achitare lunara a unei rate. Contractul specifica ca daca se solicita rezilierea contractului de catre beneficiar, ultimul se obliga sa achite toata suma prevazuta de contract. Precizez ca la momentul de fata nu au fost prestate nici un fel de servicii. Am solicitat sa mi se aduca la cunostinta toate modalitatile de reziliere a contractului fara a achita careva despagubiri motivind ca nu voi avea suficient timp pentru implicare si asimilare a serviciilor ce urmeaza sa fie prestate, raspunsul fiind respectarea conditiilor specificate in contract. Contractul a fost incheiat in iunie, iar serviciile urmeaza sa fie prestate din noiembrie. Exista modalitate legala de reziliere a contractului cu cererea din partea beneficiarului fara achitarea carorva sume/despagubiri? Va multumesc.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Iulian Moraru
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul afacerilor
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii
 • Alte domenii

Bună ziua!

În cazul d-voastră, în virtutea prevederilor legale în vigoare, rezilierea contractului de prestări servicii fără suportarea unor reduceri patrimoniale este imposibilă (în cel mai bun caz prestatorul de servicii are posibilitatea solicitării achitării unor despăgubiri pentru rezilierea contractului).

Cu toate acestea, d-voastră puteți solicita constatarea nulității contractului de prestării... mai detaliat servicii în temeiul prevederilor art. 235 alin. (2), potrivit cărora condiţia a cărei survenire sau nesurvenire depinde de voinţa părţilor actului juridic este nulă, iar actul juridic încheiat sub o astfel de condiţie este nul.

Argumentul este foarte simplu: condiția este manifestarea de voință a unei părți (debitorul dorește rezilierea contractului), iar de realizarea acestei condiții depinde nașterea dreptului prestatorului de a solicita achitarea întregii sume contractuale.

În consecință, nu vor apărea obligații adiționale pentru d-voastră.

Succese și nu ezitați să adresați întrebări suplimentare!

26 iulie 2017
Maxim Macovei
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii

Bună seara!

În opinia mea, din cele descrise mai sus de Dvs., nu se învederează o posibilitate de a evita achitarea unei sume egale cu suma contractului.

O asemenea clauză inclusă în contract (care prevede că în cazul rezilierii anticipate, beneficiarul va achita toată suma contractului), este o clauză valabilă... mai detaliat în temeiul principiului libertății contractuale (chiar dacă art. 745 din Codul Civil operează cu noțiunea de penalitate, o asemenea plată nu este de fapt o clauză penală în sensul art. 624 Cod Civil). Aveți 2 opțiuni:
1. Totuși acceptați serviciile, și achitați suma serviciilor.
2. Achitați toată suma serviciilor, însă reziliați anticipat contractul (adică achitați suma pentru rezilierea anticipată).
Opțiunea Nr. 1 este mai avantajoasă, ori măcar în schimbul sumei veți primi și servicii, dar alegerea desigur că vă aparține.
În același timp, în cazul în care veți alege Opțiunea Nr.2, este important să respectați procedura de reziliere prevăzută în art. 745 Cod Civil: urmează să achitați suma până la declaraţia de rezoluţiune sau concomitent cu ea, în caz contrar, dacă prestatorul va respinge neântârziat declarația, contractul va produce efecte în continuare (cu excepția cazului când plătiți suma imediat după ce primiți respingerea declarației, în această ipoteză declarația va produce efecte).

Nu sunt de acord că în speța Dvs. sunt aplicabile prevederile alin. (2), art. 235 Cod Civil, întrucât nu vorbim despre survenirea unui eveniment viitor şi nesigur ca realizare care depinde de voinţa părţilor actului juridic (cu alte cuvinte, luna noiembrie va veni indiferent de voința părților contractului).

Dacă apar întrebări suplimentare, nu ezitați să mă contactați.

1 august 2017