Cum poate fi solutionata situatia mea cu vecinii?

5 martie 2019 13

De mai mult timp vecinii imi toarna apa pe marginea gardului ce ne desparte. Cum as putea proceda cu ei si ce sanctiune le poate fi aplicata daca ma adresez politiei?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Octavian Cazac
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul imobiliar

Buna ziua,
Este puțin probabil poliția să vă ajute.
Depuneti o actiune in judecata contra vecinului pe următoarele prevederi din Codul civil:
Articolul 494. Apărarea posesiei pe calea acțiunii în complîngere
(1) Dacă o persoană tulbură ilegal posesia bunului sau dacă tulburarea ilegală ori deposedarea... mai detaliat ilegală este iminentă, posesorul, sub sancțiunea decăderii, în termen de 1 an, are dreptul la apărare conform alin. (2) din prezentul articol, indiferent de cine are dreptul sau o preferință de a poseda, a folosi sau de a se bucura în alt mod de bun în sensul art. 495. Termenul de 1 an începe să curgă din momentul în care începe tulburarea sau, în caz de tulburare repetată, din momentul în care a avut loc ultima tulburare.
(2) Instanța de judecată poată să dispună apărarea posesorului, în funcție de circumstanțe, prin interzicerea tulburării iminente, interzicerea tulburării curente, precum și înlăturarea consecințelor tulburărilor din trecut.
(3) Acțiunea poate fi, de asemenea, îndreptată împotriva posesorului mijlocit sub nume de proprietar care tulbură ilegal posesia posesorului nemijlocit de drept limitat, încălcînd condițiile raportului juridic dintre ei. Această regulă se aplică și posesorului mijlocit de drept limitat care tulbură ilegal exercitarea posesiei posesorului nemijlocit de drept limitat, încălcînd astfel condițiile raportului juridic dintre ei.

18 martie 2019