Cum poate un angajat să demisioneze?

17 februarie 2023 32

Bună ziua. Poate salariatul, care se află în concediu neplătit, să depună cerere de demisie şi să se elibereze de la serviciu, fără a se mai prezenta la locul de muncă? Înainte de aceasta, salariatul în cauză şi-a luat 14 zile de concediu anual, pentru anul 2023.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Natalia.
Răspuns la întrebarea dumneavoastră: desigur poate.
În perioada concediului neplătit, dacă acesta e acordat pe o perioadă mai mare de o lună, contractul individual de muncă se suspendă. Salariatul nu mai prestează munca, iar angajatorul nu mai achită.
Salariatul de principiu poate în general să nu anunțe angajatorul... mai detaliat despre intenția de a demisiona și de a nu se prezenta mai mult de 4 ore consecutive la serviciu. În acest caz oricum raporturile de muncă vor fi încetate doar că nu prin demisie ci prin concediere.
În cazul cînd salariatul înainte de expirarea anului de muncă în contul căruia el a folosit deja concediul, angajatorul îi poate reţine din salariu suma achitată pentru zilele fără acoperire ale concediului. La caz... salariu nu mai urmează a fi achitat... respectiv angajatorul ar putea încerca prin judecată să recupereze acele plăți pentru zilele neacoperite din concediu.

Prevederi ale codului muncii relevante:

Articolul 77. Suspendarea contractului individual
de muncă prin acordul părţilor
Contractul individual de muncă se suspendă prin acordul părţilor, exprimat în formă scrisă, în caz de:
a) acordare a concediului fără plată pe o perioadă mai mare de o lună;


Articolul 81. Temeiurile încetării contractului individual de muncă
(1) Contractul individual de muncă poate înceta:
a) în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor (art.82, 305 şi 310);
a1) prin acordul scris al părţilor (art. 821);
b) la iniţiativa uneia dintre părţi (art.85 şi 86).
(2) În toate cazurile menţionate la alin.(1), ziua încetării contractului individual de muncă se consideră ultima zi de muncă.
(3) Contractul individual de muncă încetează în temeiul ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărîrii) angajatorului, care se aduce la cunoştinţa salariatului, sub semnătură sau prin altă modalitate care permite confirmarea recepționării/înștiințării, cel tîrziu la data eliberării din serviciu, cu excepția cazului în care salariatul nu lucrează pînă în ziua eliberării din serviciu (absenţă nemotivată de la serviciu, privaţiune de libertate etc.). Ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) angajatorului cu privire la încetarea contractului individual de muncă trebuie să conţină referire la articolul, alineatul, punctul şi litera corespunzătoare din lege.
Articolul 821. Încetarea contractului individual de muncă prin acordul scris a părţilor
Contractul individual de muncă poate înceta, în orice moment, prin acordul scris al părţilor.
Articolul 85. Demisia
(1) Salariatul are dreptul la demisie - desfacere a contractului individual de muncă, cu excepţia prevederii alin.(41), din proprie iniţiativă, anunţînd despre aceasta angajatorul, prin cerere scrisă, cu 14 zile calendaristice înainte. Curgerea termenului menţionat începe în ziua imediat următoare zilei în care a fost înregistrată cererea.

Articolul 86. Concedierea

(2) Nu se admite concedierea salariatului în perioada aflării lui în concediu medical, în concediu de odihnă anual, în concediu de studii, în concediu de maternitate, în concediu paternal, în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, în concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vîrstă de la 3 la 4 ani, în concediu pentru îngrijirea unui membru bolnav al familiei, în concediu pentru îngrijirea copilului cu dizabilități, în perioada îndeplinirii obligaţiilor de stat sau obşteşti, precum şi în perioada detaşării, cu excepţia cazurilor de lichidare a unităţii.


Articolul 148. Reţinerile din salariu

(4) În caz de eliberare a salariatului înainte de expirarea anului de muncă în contul căruia el a folosit deja concediul, angajatorul îi poate reţine din salariu suma achitată pentru zilele fără acoperire ale concediului.

Articolul 120. Concediul neplătit
(1) Din motive familiale şi din alte motive întemeiate, în baza unei cereri scrise, salariatului i se poate acorda, cu consimţămîntul angajatorului, un concediu neplătit cu o durată de pînă la 120 de zile calendaristice, în care scop se emite un ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre).
(2) Unuia dintre părinţii care au 2 şi mai mulţi copii în vîrstă de pînă la 14 ani (sau un copil cu dizabilităţi), părinţilor singuri necăsătoriţi care au un copil de aceeaşi vîrstă li se acordă anual, în baza unei cereri scrise, un concediu neplătit cu o durată de cel puţin 14 zile calendaristice. Acest concediu poate fi alipit la concediul de odihnă anual sau poate fi folosit aparte (în întregime sau divizat) în perioadele stabilite de comun acord cu angajatorul.

17 februarie 2023