Cum poate un fondator si director la SRL sa se angajeze intr-o functie in administratia publica?

13 februarie 2019 36

Buna ziua. Sunt fondator al unui SRL si in acelasi timp director cu contract individual. Acum am ocazia sa ma angajez in administratia publica. Am dreptul la aceasta functie si ce pot sa fac ca sa am?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Alte contravenţii

Buna Mariana,

Mai jos vedeți care sunt incompatibilitățile și restricțiile prevăzute în acest sens de Legea Nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
http://lex.justice.md/md/330050/

Secţiunea a 3-a. Incompatibilităţi şi restricţii
Articolul 25. Incompatibilităţi generale pentru funcţia publică
(1) Calitatea de funcţionar... mai detaliat public este incompatibilă cu orice altă funcţie publică decît cea în care a fost numit.
(2) Funcţionarul public nu este în drept să desfăşoare alte activităţi remunerate:
a) în cadrul autorităţilor publice, cu excepţiile prevăzute de lege;
b) în funcţie de demnitate publică sau în funcţie din cadrul cabinetului persoanei care exercită funcţie de demnitate publică, cu excepţia cazului în care raporturile de serviciu sînt suspendate pe perioada respectivă în condiţiile legii;
c) prin contract individual de muncă sau prin alt contract cu caracter civil, în cadrul societăţilor comerciale, cooperativelor, întreprinderilor de stat sau municipale, precum şi al organizaţiilor necomerciale, din sectorul public sau privat, a căror activitate este controlată, subordonată sau în anumite privinţe este de competenţa autorităţii în care el este angajat, cu excepţia activităţilor ştiinţifice, didactice, de creaţie, de participare în proiecte de dezvoltare în domeniul de competență în cadrul autorității în care este angajat şi de reprezentare a statului în societăţile economice. Modul de cumulare a acestor activităţi cu funcţia publică se stabileşte de Guvern;
[Art.25 al.(2), lit.c) modificată prin LP297 din 22.12.16, MO30-39/03.02.16 art.69]
d) în calitate de expert antrenat în proiecte implementate peste hotarele țării, cu excepția cazului în care raporturile de serviciu sînt suspendate pe perioada respectivă în condițiile legii.
[Art.25 al.(2), lit.d) introdusă prin LP297 din 22.12.16, MO30-39/03.02.16 art.69]
(21) Funcţionarul public nu este în drept să desfăşoare activitate de întreprinzător, cu excepţia calităţii de fondator al societăţii comerciale.
[Art.25 al.(21) modificat prin LP297 din 22.12.16, MO30-39/03.02.16 art.69]
[Art.25 al.(21) introdusă prin LP268 din 29.11.12, MO27-30/08.02.13 art.98]
(22) Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2), funcționarul public care activează în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sînt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, potrivit fişei postului, în afara orelor de program.
[Art.25 al.(22) introdus prin LP297 din 22.12.16, MO30-39/03.02.16 art.69]
(23) Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2), funcţionarul public care este desemnat, prin act administrativ, pentru a face parte din echipa de proiect investiţional sau de proiect de asistenţă tehnică, finanţate din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, ori din contul granturilor acordate Guvernului, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, cu excepţia funcţionarilor publici care exercită atribuţii de audit sau atribuţii de control asupra activităţii derulate în cadrul acesteia şi a funcţionarilor publici pentru care activitatea desfăşurată în cadrul echipei de proiect generează o situaţie de conflict de interese cu funcţia publică pe care o exercită.
[Art.25 al.(23) introdus prin LP297 din 22.12.16, MO30-39/03.02.16 art.69]
(24) Funcţionarul public nu este în drept să favorizeze, în virtutea funcţiei sale, activitatea de întreprinzător a persoanelor fizice şi juridice.
[Art.25 al.(24) introdus prin LP297 din 22.12.16, MO30-39/03.02.16 art.69]
(3) Funcţionarul public poate cumula, în cadrul autorităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea, atribuţiile funcţiei sale cu atribuţiile funcţiei publice temporar vacante, fapt confirmat prin actul administrativ al conducătorului.
(4) Funcţionarul public nu poate fi mandatar al unor terţe persoane în autoritatea publică în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv în ceea ce priveşte efectuarea unor acte în legătură cu funcţia publică pe care o exercită.
(5) Alte incompatibilităţi şi conflicte de interese se stabilesc prin legislaţie specială.
(6) Situaţia de incompatibilitate prevăzută la alin. (2), (21), (22), (23) și (4) urmează să înceteze pe parcursul unei luni din momentul apariţiei acesteia. Dacă nu a eliminat situaţia de incompatibilitate în termenul prevăzut, funcţionarul public este destituit din funcţie.
[Art.25 al.(6) modificat prin LP297 din 22.12.16, MO30-39/03.02.16 art.69]
[Art.25 al.(6) modificat prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
[Art.25 al.(6) în redacţia LP181 din 19.12.11, MO1-6/06.01.12 art.4; în vigoare 01.03.12]
Articolul 26. Restricţii în ierarhia funcţiei publice
(1) Funcţionarul public nu poate exercita o funcţie publică în subordinea nemijlocită a unei rude directe (părinte, frate, soră, fiu, fiică) sau a unei rude prin afinitate (soţ/soţie, părinte, frate şi soră a soţului/soţiei) în cadrul aceleiaşi autorităţi publice.
(2) Aceeaşi prohibiţie se aplică şi în situaţia în care conducătorul superior nemijlocit al funcţionarului public are calitatea de persoană ce exercită funcţie de demnitate publică.
(3) Persoanele care se află în situaţiile prevăzute la alin.(1) şi (2) vor întreprinde acţiuni în vederea încetării raporturilor ierarhice nemijlocite în termen de 2 luni.
(4) În cazul în care condiţiile alin.(3) nu se respectă, funcţionarul public se transferă într-o funcţie care ar exclude o astfel de subordonare, iar dacă transferul nu este posibil, acesta este eliberat din funcţia publică deţinută.

13 februarie 2019