Cum pot actiona in cazul in care vanzatorul refuza sa plateasca pagubele cauzate de un produs necalitativ?

11 iunie 2019 18

Am procurat un produs cosmetic care a cauzat o reactie severa a pielii. Proprietarul acestei retele refuza solutionarea problemei prin analiza unui medic dermatolog si achitarea tratamentului, propune aceleasi produse de calitate proasta din magazinul lor. Ce drepturi a incalcat vanzatorul si cum pot recupera pagubele cauzate de produsul acestuia?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Nicolae Ilco (Calin)
  • Parajurist
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte contravenţii

Salutare

Conform art. 6, Legea privind protecţia consumatorilor.

Articolul 6. Drepturile fundamentale ale consumatorilor
Orice consumator are dreptul la:
a) protecţia drepturilor sale de către stat;
... mai detaliat b) protecţie împotriva riscului de a achiziţiona un produs, un serviciu care ar putea să-i afecteze viaţa, sănătatea, ereditatea sau securitatea ori să-i prejudicieze drepturile şi interesele legitime;
c) remedierea sau înlocuirea gratuită, restituirea contravalorii produsului, serviciului ori reducerea corespunzătoare a preţului, repararea prejudiciului, inclusiv moral, cauzat de produsul, serviciul necorespunzător;
c1) neachitarea contravalorii serviciului de transport rutier de persoane în regim de taxi, în cazul neemiterii sau neînmînării de către conducătorul auto a bonului de casă pe suport de hîrtie și/sau în formă electronică;
d) informaţii complete, corecte şi precise privind produsele, serviciile achiziţionate;
e) instruire în domeniul drepturilor sale;
f) organizare în asociaţii obşteşti pentru protecţia consumatorilor;
g) adresare în autorităţile publice şi reprezentarea în ele a intereselor sale;
h) sesizarea asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor şi autorităţilor publice asupra încălcării drepturilor şi intereselor sale legitime, în calitate de consumator, şi la înaintarea de propuneri referitoare la îmbunătăţirea calităţii produselor, serviciilor.

Deci, aveţi dreptul la repararea prejudiciului, în sensul legii, prejudiciu înseamnă - daună materială şi/sau morală adusă consumatorului prin distrugerea, deteriorarea sau diminuarea averii, precum şi daună cauzată vieţii, sănătăţii şi eredităţii lui în urma consumului şi/sau utilizării produselor, serviciilor necorespunzătoare ori în urma refuzului sau tergiversării neîntemeiate a încheierii contractului de prestare a serviciului;

Adresaţi-vă Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței: http://consumator.gov.md/feedbacktxt.php?l=ro&idc=176

Servus

12 iunie 2019