Cum pot afla de unde am sechestru?

30 noiembrie 2018 29

Cum pot afla ce sechestru am si cum pot sa il inchid?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Silviu Potîrniche
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil

Depinde pe ce bunuri a fost aplicat sechestrul.
Daca pe imobile - intrebati la Cadastru cine este executorul judecătoresc care a aplicat sechestrul, dupa care mergeti la biroul acestuia si va clarificati.
Daca pe conturi bancare - puteti intreba la Banca.

30 noiembrie 2018
Artur Lozovoi
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Alexandru,

Ținând cont de faptul că nu dispun de toată informația cu privire la situația Dvs. vă ofer un răspuns general.

În conformitate cu Codul de Executare sechestrul poate fi ridicat în cazul:
1. achitării de către debitor a datoriei şi al recuperării cheltuielilor de executare; ... mai detaliat
2. achitării datoriei şi restituirii cheltuielilor de executare din contul altor bunuri vîndute sau prin alte modalităţi de executare;
3. necesităţii sechestrării unor alte bunuri solicitate pe piaţă, în scopul urgentării executării documentului executoriu;
4. vînzării bunului în condiţiile cu Codul de executare;
5. imposibilităţii vînzării bunului;
6. scoaterii de sub sechestru a bunului în baza unei hotărîri judecătoreşti definitive;
7. solicitării creditorului, dacă sînt achitate cheltuielile de executare, inclusiv onorariul;
8. vînzării de către creditorul gajist a bunului gajat, cu condiţia prezentării executorului judecătoresc a documentelor confirmative privind achitarea integrală a prețului de vînzare şi calculul creanţei şi cu condiţia virării la contul executorului judecătoresc a diferenţei dintre preţul de vînzare şi valoarea creanţei sale.

Cea mai evidentă și simplă soluție pentru Dvs. este să achitați datoria și în așa caz sechestrul va fi scos de pe bunurile Dvs.

Dacă aveți întrebări suplimentare vă sunt la dispoziție.

1 decembrie 2018