Cum pot desface casatoria daca sunt in alta tara?

6 februarie 2019 67

Cum pot desface casatoria, daca eu am doi copii si sunt in Italia, iar sotul e in Moldova? Mie imi trebuie cat mai repede, sunt insarcinata in a sasea luna de la alt barbat. Cum as putea face?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Buna ziua,
Dacà nu este acordul ambilor soți, se va desfășura procedura prin intermediul instanței de judecată.
Codul Familiei prevede:
Articolul 35. Modalitatea de desfacere a căsătoriei
În cazurile prevăzute la art.36 alin.(1)... mai detaliat şi (2), căsătoria se desface de către organul stare civilă, iar în cazurile prevăzute la art.36 alin.(4) şi (5) şi la art.37 - pe cale judecătorească.
Articolul 36. Desfacerea căsătoriei la organull stare civilă
(1) În baza acordului comun al soţilor, în cazurile în care între aceştia nu există neînţelegeri referitoare la partajul proprietăţii comune în devălmăşie, la întreţinerea, educaţia şi domiciliul copiilor minori comuni sau la întreţinerea unuia dintre soţi, căsătoria este desfăcută la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul unuia dintre soţi. Soţii participă la desfacerea căsătoriei în condiţiile Legii nr.100/2001 privind actele de stare civilă.
(2) La cererea unuia dintre soţi, căsătoria poate fi desfăcută la organul stare civilă dacă celălalt soţ:
a) este supus unei măsuri de ocrotire judiciare;
b) a fost declarat dispărut;
c) a fost condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani.
(3) Desfacerea căsătoriei şi eliberarea certificatului de divorţ au loc după expirarea termenului de o lună din ziua depunerii cererii de divorţ.
(4) În cazul apariţiei litigiilor între soţi cu privire la copii, la partaj sau la întreţinerea unuia dintre soţi, desfacerea căsătoriei se face pe cale judecătorească.
(5) Dacă, după desfacerea căsătoriei de către organul stare civilă, între soţi apar litigii referitoare la partaj, la întreţinerea, educaţia şi domiciliul copiilor minori comuni sau la întreţinerea unuia dintre soţi, acestea se vor soluţiona pe cale judecătorească.
Articolul 37. Desfacerea căsătoriei de către instanţa judecătorească
(1) Dacă soţii au copii minori comuni şi nu au ajuns la un acord privind întreţinerea, educaţia şi domiciliul acestora sau în lipsa acordului la divorţ al unuia dintre soţi, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.36 alin.(2), desfacerea căsătoriei are loc pe cale judecătorească.
(2) Desfacerea căsătoriei are loc pe cale judecătorească şi în cazurile cînd există acordul la divorţ al ambilor soţi, însă unul dintre ei refuză să se prezinte la organul stare civilă pentru soluţionarea problemei.
(3) Instanţa judecătorească va desface căsătoria dacă va constata că convieţuirea soţilor şi păstrarea familiei în continuare sînt imposibile.
(4) Dacă, în procesul examinării cererii de desfacere a căsătoriei, unul dintre soţi nu-şi dă acordul la divorţ, instanţa judecătorească va amîna examinarea cauzei, stabilind un termen de împăcare de la o lună la 6 luni, cu excepţia cauzelor de divorţ pornite pe motivul violenţei în familie confirmate prin probe.
(5) Dacă măsurile de împăcare nu au dat efecte şi soţii continuă să insiste asupra divorţului, instanţa judecătorească va satisface cererea respectivă.

Acțiunea în instanță poate fi înaintată desi estatator sau prin intermediul unii avocat

6 februarie 2019
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Bună Dna Valeria,

În acest sens urmează să încheiați un contract de asistență juridică cu un avocat care poate fi încheiat și la distanță.
Tototdată, avocatul vă poate expedia textul procurii cu cae mergeți la consulatul RM și eliberați 2 procuri, una care va fi anexată la mandatul avocațial și predată... mai detaliat instanței de judecată, iar cea de a doua va fi folosită la depunerea cererii de eliberare și la ridicarea certificatului de divorț.
De asemenea, este necesar să îi expediați avocatului certificatul de căsătorie, copia legalizată a buletinului de identitate și a certificatului de naștere al copiilor întrucât, acestea urmează a fi anexate la cererea de chemare în judecată.
Procedura de desfacere a căsătoriei pe cale judecătorească poate dura cel puțin 2 luni, în dependență de cerințele Dvs.
Dacă solicitați din start pensia de întreținere pentru copii, a domiciliului și alte asemenea cheltuieli suportate în legătură cu examinarea cauzei Dvs. procesul poate dura mai mult, dacă soțul dvs va contesta hotărârea judecătorească.

Trebuie să remarc că autoritățile staului italian solicită acordul ambilor părinți pentru diverse chestii precum tratament, perfectarea actelor pentru obținerea permisului de ședere pe teritoriul Italiei.
Astfel, pentru stabilirea domiciliului peste hotare va fi necesar să obțineți de la tatăl copiilor o declarație legalizată notarial.
În cazul în care tatăl copiilor refuză eliberarea acestei declarații urmează să contestați refuzul în instanța judecătorească.

Totodată, potrivit Codului familiei al RM tatăl copilului cu care sunteți însărcinată la moment se prezumă a fi soțul Dvs. actual. Chiar dacă admitem că reușiți să fiți divorțată până la nașterea copilului tatăl acestuia oricum se prezumă a fi soțul actual!
Conform art. 49 Codul familiei al RM paternitatea poate fi contestată doar pe cale judecătorească.
Articolul 49. Contestarea paternităţii (maternităţii)
(1) Paternitatea (maternitatea) poate fi contestată numai pe cale judecătorească de către persoanele înscrise drept tată sau mamă sau de către persoanele care sînt mama sau tatăl firesc al copilului, de către copil la atingerea majoratului, de către tutorele (curatorul) copilului. În cazul în care în privința părintelui este instituită o măsură de ocrotire judiciară, se aplică prevederile art. 48/52 şi 48/53 din Codul civil.
(2) Cererea privind contestarea paternităţii (maternităţii) poate fi depusă timp de un an din momentul cînd una din persoanele enumerate la alin.(1) a aflat sau trebuia să fi aflat despre înscrierea privind paternitatea (maternitatea) sau din momentul atingerii majoratului, în cazul unui minor.
(3) Nu au dreptul să conteste paternitatea:
a) soţul care şi-a dat acordul scris la fecundarea artificială sau implantarea embrionului soţiei;
b) persoana care a fost înscrisă drept tată al copilului în baza declaraţiei comune a acesteia şi a mamei copilului sau în baza declaraţiei proprii, dacă în momentul depunerii acesteia ştia că nu este tatăl firesc al copilului.


Prezența Dvs nu va fi necesară.

Succese.
Sper că vă va fi util.

6 februarie 2019