Cum pot face partajul unui imobil, dacă lotul de teren pe care se află acest imobil conform titlului de proprietate aparține altei persoane?

18 mai 2017 84

Cum pot face partajul unui imobil, dacă lotul de teren pe care se află acest imobil conform titlului de proprietate aparține altei persoane? Lotul fiind repartizat in 1999, avem actele necesare pentru construcții. Sunt: Extras cu privire la atribuirea terenului de pământ pentru construirea casei, Certificat de urbanism, Autorizație de construcție, Actul de marcare pe teren a hotarului și de planificare a construcțiilor.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Călin Bobeică
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere

Conform regulilor generale , lotul de teren ramine indivizibil cu dreptul de proprietate a tertei persoane , fiind posibila doar partajarea bunului imobil amplasat pe acest lot de teren !

19 mai 2017