Cum pot fi unica moștenitoare a casei care aparținea tatălui răposat?

21 mai 2024 3

Bună ziua. Tata a moștenit casa bunicilor, dar a decedat și el un an în urmă. Nu are alți copii în afară de mine. Noi cu mama am convenit să trecem casa menționată în proprietatea mea, dar notarul spune că mama trebuie mai întâi să devină moștenitoare, apoi să scrie casa pe numele meu. Este corect așa sau se poate de făcut cumva fără a o trece pe mama în calitate de moștenitoare?

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Olga, notarul a spus corect. Mama DVS e unica moștenitor, mai apoi deviniți DVS moștinitor, când mama o să decidă cu averea dată, cu-i să-i revină ea. Ea este în drept să o lese statului. Puteți să enețiați o cerere de chemare în judecată, dar avocații o să vă... mai detaliat atenționeze așa ceva.

22 mai 2024
Serghei Marciuc
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua Olga.
Condoleanțele mele.
Din situația descrisă de dumneavpastră în care succesori sunteți doar dumnevoastră și mama (fiica și soția răposatului) notarul ar avea dreptate or potrivit prevederilor art. 2178 și art. 2185 Cod Civil, soțul supraviețuitor (mama) ar urma să moștenească 1/4 din masa succesorală (casa bunicilor), iar dumneavoastră ca... mai detaliat moștenitor de gradul 1 ar urma să moșteniți 3/4 din acea casă.
În același timp, dacă mama dumneavoastră nu mai are copii, ea poate renunța la moștenire printr-o delarație făcută în fața notarului în condițiile art.2389-2400 Cod civil. Ca efect al renunțării, dumnevoastră veți putea moșteni toată casa.
Succes.

Articolul 2178. Clasa întîi de moștenitori legali
(1) Fac parte din clasa întîi de moștenitori legali descendenții defunctului.

Articolul 2185. Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor
(1) Soțul supraviețuitor este moștenitor legal și, în concurs cu clasa întîi de moștenitori, are dreptul la 1/4 din masa succesorală, indiferent de numărul descendenților.
Articolul 2389. Devoluțiunea și renunțarea la moștenire
(1) Moștenirea trece la moștenitorul îndreptățit sub rezerva dreptului său de a renunța la moștenire (devoluțiunea moștenirii).
Articolul 2391. Termenul de renunțare la moștenire
(1) Renunțarea la moștenire se poate face în termen de 3 luni.
Articolul 2392. Forma renunțării
(1) Renunțarea la moștenire se face prin declarație autentică depusă la notarul care desfășoară procedura succesorală.
(2) Declarația se poate autentifica la oricare notar sau la altă persoană abilitată să autentifice acte juridice.
(3) După renunțare, moștenirea nu mai poate fi acceptată.
Articolul 2400. Efectele renunțării
(1) Se consideră că nu a dobîndit niciodată moștenirea persoana care a renunțat la moștenire. Dispozițiile art. 2401 alin. (1) rămîn aplicabile.
(2) Dreptul la moștenire trece la persoana care ar fi moștenit în cazul în care cel care a renunțat nu ar fi fost în viață la momentul deschiderii moștenirii. Se consideră că devoluțiunea a avut loc la data deschiderii moștenirii.
(3) Persoana care, în temeiul alin. (2), înlocuiește pe cel care a renunțat are dreptul să accepte sau să renunțe la moștenire în termenul prevăzut la art. 2391. Termenul se calculează de la data cînd persoana care îl înlocuiește pe cel care a renunțat a aflat despre renunțare.
(4) Notarul care desfășoară procedura succesorală este obligat să comunice despre renunțare persoanei care dobîndește moștenirea în rezultatul renunțării. Notarul este obligat să permită oricărei persoane care are un interes legitim să ia cunoștință de renunțare.

22 mai 2024
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte domenii

mama poate renunța la moștenire după decesul tatălui dvs..........e mai ieftin.........odată ce renunță la moștenire, moșteniți doar dvs.......

22 mai 2024