Cum pot folosi zilele nefolosite din concediu?

14 februarie 2018 164

Conform dispozitiei conducatorului si acceptului personal, am fost rechemata din concediul anual. Cum pot folosi zilele respective (15 zile): toate odata sau pot partial cite 2-3 zile la necesitate?

Jurist comments 1

Download discussion
Iulia Furtuna
  • Avocat
  • Dreptul muncii
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei

Mariana, situatia data este reglementata de art. 122 din Codul muncii, conform caruia:

(1) Salariatul poate fi rechemat din concediul de odihnă anual prin ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) angajatorului, numai cu acordul scris al salariatului şi numai pentru situaţii de serviciu neprevăzute, care fac necesară prezenţa acestuia în unitate. În... mai detaliat acest caz, salariatul nu restituie indemnizaţia pentru zilele de concediu nefolosite (aceasta indemnizatie se achita cu 3 zile inainte de a pleca in concediu).
(2) Retribuirea muncii salariatului rechemat din concediul de odihnă anual se efectuează în baze generale.
(3) În caz de rechemare, salariatul trebuie să folosească restul zilelor din concediul de odihnă după ce a încetat situaţia respectivă sau la o altă dată stabilită prin acordul părţilor în cadrul aceluiaşi an calendaristic. Dacă restul zilelor din concediul de odihnă nu au fost folosite din oricare motive în cadrul aceluiaşi an calendaristic, salariatul este în drept să le folosească pe parcursul următorului an calendaristic.
(4) Folosirea de către salariat a părţii rămase a concediului de odihnă anual se efectuează în temeiul ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărîrii) angajatorului.
(5) Refuzul salariatului de a-şi folosi partea rămasă a concediului de odihnă anual este nul (art.9 alin.(11) şi art.112 alin.(2)).

In concluzie, conveniti cu angajatorul cum veti utiliza acest concediu (integral, partial - la solicitare, anul curent sau anul viitor).

Succes!

15 februarie 2018