Cum pot iesi dintr-un SRL

16 august 2017 50

Buna ziua. Spuneti, va rog, cum as putea iesi dintr-un SRL cu 20% investite. Nu am putut ajunge cu partenerii la un numitor comul. Celalti 2 parteneri sunt soti, eu am cerit in nenumarate rinduri intilnire pt. a incheia acest subiect, ei nu doresc. Ei nu doresc rezolvarea situatiei si nu inteleg de ce. Vreau sa plec din SRL. Cum e posibil? Unde trebuie sa depun o plingere pe ei? Merci mult!

Jurist comments 1

Download discussion
Iulian Moraru
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii
  • Alte domenii

Bună ziua!

Cine este administratorul SRL-ului?

Art. 25 din Legea cu privire la societățile cu răspundere limitată reglementează procedura înstrăinării părții sociale.

Astfel,
(1) Partea socială sau o fracţiune a părţii sociale poate fi înstrăinată liber soţului, rudelor şi afinilor în linie dreaptă fără limită şi în linie... mai detaliat colaterală pînă la gradul doi inclusiv, celorlalţi asociaţi şi societăţii, dacă actul de constituire nu prevede altfel.
(2) Asociatul nu poate înstrăina partea socială pînă la vărsarea integrală a aportului subscris, cu excepţia cazului de succesiune.
(3) În cazul înstrăinării părţii sociale unor alte persoane decît cele menţionate la alin.(1), asociaţii au dreptul de preemţiune. În acest caz, înstrăinarea se face în condiţiile alin.(4)-(9).
(4) Asociatul care intenţionează să înstrăineze parţial sau integral partea socială transmite o ofertă scrisă administratorului societăţii. Acesta aduce oferta la cunoştinţa tuturor asociaţilor în termen de 15 zile de la data transmiterii.
(5) Asociaţii trebuie să-şi formuleze în scris acceptarea şi să o transmită administratorului în termen de 15 zile de la data primirii ofertei. Asociatul indică mărimea fracţiunii din partea socială pe care intenţionează să o dobîndească.
(6) Dacă există mai mulţi solicitanţi, fiecare dobîndeşte o fracţiune a părţii sociale în mărimea solicitată. În cazul dezacordului dintre ei, partea socială se distribuie proporţional părţii sociale deţinute de fiecare solicitant.
(7) Dacă, în termen de 30 de zile de la data transmiterii ofertei, asociaţii sau societatea nu au procurat partea socială, aceasta poate fi înstrăinată unui terţ la un preţ nu mai mic decît cel indicat în ofertă.
(8) În cazul vînzării părţii sociale sau a unei fracţiuni din aceasta cu încălcarea dreptului de preemţiune, fiecare asociat poate, în decursul a 3 luni de la data încheierii actului juridic, să ceară pe cale judiciară ca drepturile şi obligaţiile cumpărătorului să treacă la el.
(9) Actul juridic de înstrăinare a părţii sociale se autentifică notarial.
(10) Orice clauză contrară prevederilor alin.(2)-(9) este nulă.

Prin urmare, d-voastră trebuie să trasnmiteți această ofertă scrisă administratorului societății (conform alin. (4)) în vederea asigurării respectării dreptului de preemțiune a celorlalți asociați.
Dacă ceilalți asociația nu acceptă oferta sau nu întreprind oricare alte acțiuni din care să rezulte că au acceptat-o d-voastră aveți posibilitatea înstrăinării părții sociale unei persoane terțe.

În același timp, conform prevederilor alin. (1) al art. 25, partea socială sau o fracţiune a părţii sociale poate fi înstrăinată liber soţului, rudelor şi afinilor în linie dreaptă fără limită şi în linie colaterală pînă la gradul doi inclusiv, celorlalţi asociaţi şi societăţii, dacă actul de constituire nu prevede altfel.

Dacă d-voastră doriți să evitați respectarea formalităților de genul întocmirii ofertei scrise, urmate de o perioadă oarecare de așteptare, aveți posbilitatea înstrăinare acestei părți persoanelor menționate la alin. (1) fără respectarea dreptului de preemțiune al celorlalți asociați, iar persoana care intră în categoria celor menționate la alin. (1) să înstrăineze această parte ulterior altei persoane, dar cu respectarea dreptului de preemțiune al soților asociați.

Succese!

18 august 2017