Cum pot incasa datoria?

22 iulie 2017 108

Anul trecut eram la Germania, perioada 02.08-30.10. In septembrie am imprumutat unei persoane suma de 970 €. Pina acum aceasta persoana mi-a restituit doar 150 $. Cind am imprumutat, nu am intocmit niciun document care confirma ca intr-adevar am imprumutat, am doar hirtiile de la banca care confirma transferul. Este sansa ca prin intermediul judecatii sa-l oblige la intoarcerea datoriei? Vreau sa mai adaug ca persoana in cauza mai are un dosar privind vatamarea corporala din neatentie, primind o sentinta cu suspendare pe termen de 3 ani din 2015.
Mersi anticipat!!!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Iulian Moraru
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii
  • Alte domenii

Bună ziua!

1.)În cazul d-voastră, suntem în prezența unui raport juridic de drept internațional privat.
2.)Luând în considerație prevederile art. 1611 alin. (1), 1613 alin. (1) și 1609 alin. (1) din Codul Civil al Republicii Moldova, legea aplicabilă contractului de împrumut încheiat de către d-voastră este legea Republicii Moldova.
3.) Din cele... mai detaliat expuse de d-voastră, nu rezultă faptul că actul de împrumut a fost încheiat pe un termen anumit sau că acesta stabilește o anumită dobândă contractuală (nu de întârziere).
4.) Potrivit, prevederilor art. 871 alin. (4) Cod Civil al RM, dacă în contractul de împrumut nu este stabilit nici termenul de restituire, nici termenul de preaviz, împrumutul trebuie restituit în decursul a 30 de zile de la data la care împrumutatul a primit cererea de restituire. Așadar, în calitate de precondiție a adresării în instanța de judecată, ar fi bine să solicitați debitorului executarea obligației de restituire a împrumutului în partea restantă ( 970 eur. - 150 $). Împrumutatul trebuie să restituie suma împrumutată în interiorul acelor 30 de zile.
5.) În același context, potrivit prevederilor art. 872 alin. (1) Cod Civil, în cazul în care împrumutatul nu restituie în termen împrumutul, împrumutătorul poate cere pentru întreaga sumă datorată o dobîndă în mărimea prevăzută la art.619 (9 % peste rata stabilită de Banca Națională a Moldovei), dacă legea sau contractul nu prevede altfel. Aceasta înseamnă că în cazul d-voastră pot fi solicitate dobânzi legale de întârziere curgerea cărora începe în momentul în care d-voastră expediați debitorului solicitarea de restituire a împrumutului.
6.) Doar după expedierea solicitării despre care am vorbit mai sus și expirarea acestui termen de 30 zile, d-voastră puteți depune cerere de chemare în judecată de restituire a împrumutului în ordine de procedură contencioasă obițnuită (prevederile art. 166, 167 din Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova).
7.) Cererea de chemare în judecată ar putea fi formulată în 1, 2, 3 sau 4 nivele:
a.) solicitarea obligării la restituirea împrumutului
b.) solicitarea obligării la restituirea împrumutului + obligarea la achitarea dobânzii legale de întârziere
c.) solicitarea obligării la restituirea împrumutului + obligarea la achitarea dobânzii legale de întârziere + solicitarea obligării la repararea prejudiciului patrimonial
d.) solicitarea obligării la restituirea împrumutului + obligarea la achitarea dobânzii legale de întârziere + solicitarea obligării la repararea prejudiciului patrimonial + solicitarea obligării la repararea prejudiciului moral prin executarea necorespunzătoare a obligației contractuale de restituire a împrumutului de către debitorul acestei obligații.

Sentința de condamnare cu suspendarea condiționată a executării pedepsei nu este relevantă și nu are importanță în cazul dat!

Iar ordinul de transfer va servi drept probă în sensul constatării existenței contractului de împrumut!

Succese și nu ezitați să adresați întrebări suplimentare!

22 iulie 2017