Cum pot include in certificatul de nastere al copilului meu numele tatalui biologic, in locul celui indicat in prezent?

28 septembrie 2023 3

Buna ziua. In certificatul de nastere al copilului meu este indicat numele concubinului, care nu este tatal biologic. Nu mai suntem impreuna. Cum pot sa schimb numele concubinului pe numele tatalui biologic?

Jurist comments 1

Download discussion
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte domenii

adresați-vă la Agenția Servicii Publice în încercarea de a face modificarea prin cererea dvs. sau, în ultimă instanță, se poate printr-o cerere de chemare în judecată privind stabilirea paternității..............vedeți art.69 din Legea de mai jos

LEGE Nr. 100
din 26-04-2001
privind actele de stare civilă
Articolul 23. Înscrierea datelor despre părinţi în actul

... mai detaliat de naştere al copilului

(1) Tatăl şi mama copilului, care sînt căsătoriţi între ei, se înscriu în calitate de părinţi la cererea oricăruia dintre aceştia.

(2) Datele privind mama copilului se înscriu în actul de naştere în baza actelor prevăzute la art.20 alin.(1) lit.a) şi b), iar datele privind tatăl – în baza certificatului de căsătorie al părinţilor copilului.

(3) Dacă părinţii copilului au divorţat, căsătoria lor este declarată nulă sau soţul mamei a decedat, precum şi dacă părinţii copilului nu sînt căsătoriţi între ei, datele privind părinţii se vor înscrie în actul de naştere potrivit art.47 şi 48 din Codul familiei.

(4) În cazul naşterii copilului din părinţi necăsătoriţi între ei, dacă lipseşte cererea comună a părinţilor sau hotărîrea instanţei judecătoreşti privind stabilirea paternităţii, numele de familie al tatălui se înscrie după numele de familie al mamei, iar prenumele tatălui – la indicaţia mamei sau a persoanei care face declaraţia de naştere.

(5) În cazurile indicate la alin.(4), înscrierea datelor privind tatăl copilului la indicaţia mamei nu poate împiedica stabilirea ulterioară a paternităţii.

(6) La dorinţa mamei, rubrica privind datele despre tatăl copilului din actul de naştere poate rămîne necompletată, fapt ce se consemnează la rubrica ²Menţiuni².Articolul 69. Temeiurile înscrierii menţiunilor

(1) În actele de naştere şi, după caz, în cele de căsătorie, de divorţ sau de deces se înscriu menţiuni cu privire la modificările intervenite în starea civilă a persoanei, precum şi alte menţiuni similare.

(2) Menţiunile, rectificările şi completările respective în actele de stare civilă se înscriu pe baza:

a) actului de căsătorie, de divorţ sau hotărîrii judecătoreşti privind anularea sau nulitatea căsătoriei;

b) cererii părinţilor sau hotărîrii judecătoreşti privind stabilirea paternităţii;

c) hotărîrii judecătoreşti privind contestarea recunoaşterii sau tăgăduirea paternităţii ori privind excluderea datelor din rubrica referitoare la tată din actul de naştere al copilului;

d) cererii mamei care nu este căsătorită cu tatăl copilului, precum şi a însuşi copilului care a atins majoratul, cu privire la completarea rubricii referitoare la tată din actul de naştere al copilului, la modificarea sau omiterea acestor date;

e) hotărîrii judecătoreşti privind încuviinţarea, anularea sau nulitatea adopţiei, precum şi a actului de adopţie;

f) actului de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui;

g) deciziei organul stare civilă cu privire la schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui copilului minor;

h) actului de deces;

i) actului eliberat de către organele competente cu privire la identificarea cadavrului, dacă decesul respectiv a fost înregistrat anterior cu menţiunea ²necunoscut²;

j) actului eliberat de către organele competente cu privire la rectificarea actului de deces al persoanei jertfă a represiunilor;

k) deciziei organului stare civilă privind modificarea, rectificarea sau completarea actului de stare civilă (art.67 din prezenta lege) ori privind anularea acestuia (art.62, 63 şi 64 din prezenta lege);

l) hotărîrii judecătoreşti privind modificarea, rectificarea, completarea sau anularea actului de stare civilă ori privind anularea menţiunilor de pe acesta;

m) actului privind acordarea sau pierderea cetăţeniei.

n) declaraţiei pe propria răspundere cu privire la înscrierea naţionalităţii sau apartenenţei etnice.

30 septembrie 2023