Cum pot lua copilul cu mine in Romania?

31 mai 2020 27

Am un baiat de 13 ani pe care vreau sa-l iau cu mine in Romania. Problema este ca el poarta numele de familie al fostului sot, iar eu m-am recasatorit si am alt nume de familie. De taica-sau nu stim nimic, nu tinem legatura de mai multi ani. Spuneti-mi, va rog, cum sa procedez. Va multumesc mult!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna
Daca nu se ocupa de copil și la general de ani de zile nu sunt careva legături minime puteți să încercați să plecati fara a solicita acordul, dese ori acest acord este valuta de tîrg între soți.
Cît sine de familie, nu are importanță, în certificatul de naștere sunteți identificată,... mai detaliat totodată anexați la acesta și certificatul de căsătorie unde se vede schimbul numelui.
Sau alta formă este sa mergeți la oficiul de stare civilă și să solicitați schimbarea numelui acestui.

56. Schimbarea numelui de familie şi prenumelui copilului
(1) În baza cererii comune a părinţilor (sau a unuia dintre ei), organul stare civilă poate schimba numele de familie şi/sau prenumele copilului care nu a atins vîrsta de 16 ani.
(2) În caz de litigiu între părinţi, problema privind schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului este soluţionată de către organul stare civilă, cu concursul autorităţii tutelare locale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul minorul, ţinîndu-se cont în exclusivitate de interesele copilului.
(3) Schimbarea numelui de familie al ambilor părinţi atrage după sine schimbarea numelui de familie al copilului, iar în cazul schimbării numelui de familie al unuia dintre părinţi, numele de familie al copilului poate fi schimbat în baza acordului comun al părinţilor. În lipsa unui atare acord, decide autoritatea tutelară locală.
(4) Schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului care a atins vîrsta de 10 ani se face, în toate cazurile, cu acordul acestuia.

1 iunie 2020