Cum pot obține divorțul și partajul cu cetățean străin?

6 noiembrie 2021 40

Bună ziua. Soțul este cetățean al Ucrainei, de 4 ani nu a mai fost în RM. Cum pot obține divorțul, daca el refuza sa revină în țară? In timpul căsătoriei a fost procurat un apartament în RM. Cum se face partajul?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna
In lipsa unui acord sau lipsa unuia dintre soți, desfacerea căsătoriei se face prin hotărârea judecătorească.
Același format urmează a fi respectat și in cazul partajării averii, astfel, ca partaj puteți solicita partajul in natură daca e posibil, contrar atribuirea imobilului in intregime uneia dintre parti contra unei sume de bani... mai detaliat sau vinzarea apartamentului si împarțirea sumei.
Regula generală prevede ca fiecarui soț revine cite 1/2 din bunurile obținute in timpul casatoriei.

7 noiembrie 2021