Cum pot primi indemnizația de 200.000 lei pentru tinerii specialiști?

15 septembrie 2023 3

Bună ziua! Sunt cadru didactic de sprijin într-un gimnaziu. Am absolvit la specialitatea psihologie. Cum pot primi indemnizația de 200.000 lei pentru tinerii specialiști care sunt angajați în domeniul educației? Menționez ca încă nu au trecut acei trei ani de la absolvirea universității! Care este procedura pentru a primi această indemnizație? Mulțumesc!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Pentru a primi această indemnizaţie, trebuie să fiţi repartizată de minister la locul de muncă.
Codul educaţiei prevede:
Articolul 134. Drepturile şi garanţiile sociale ale personalului didactic, ştiinţifico-didactic şi ştiinţific
(5) Absolvenții instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic din țară, beneficiari ai programelor acreditate în domeniul general de studiu Științe ale... mai detaliat educației sau într-un domeniu echivalent, care și-au făcut studiile pe locuri cu finanțare de la bugetul de stat sau cu taxă de studii, indiferent de forma de învățământ, absolvenții programelor corespunzătoare ai instituțiilor de învățământ din străinătate, acreditate în condițiile legii, inclusiv absolvenții care au cumulat studiile cu activitatea pedagogică, ulterior angajați în instituții de învățământ prin repartizare de către Ministerul Educației și Cercetării, beneficiază, în primii 5 ani de activitate didactică de la repartizare, de indemnizații din mijloacele bugetului de stat în modul stabilit de Guvern, achitate prin intermediul bugetelor unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea și bugetului UTA Găgăuzia.

Pentru informaţii suplimentare, adresaţivă către ministerul educaţiei şi cercetării

Secția juridică; Braguța Rodica
șef Secție 022 23 36 78 rodica.braguta@mec.gov.md

17 septembrie 2023