Cum pot proceda corect in acest caz?

21 august 2017 40

In cazul in care o persoana a fost angajata pe perioada determinata si anume pe perioada concediului de ingrijire a copilului pina la virsta de 3ani a doamnei XXX, angajatorul este obligat sa-i propuna alta functie vacanta sau poate angaja pe altcineva?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Iulian Moraru
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii
  • Alte domenii

Bună ziua!

În cazul d-voastră, sunt posibile 2 situații:

1. Termenul pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă a expirat ÎN INTERIORUL intervalului de timp în care d-voastră vă aflați în concediul parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani. În asemenea circumstanțe, cu excepția cazului în... mai detaliat care nu conveniți nemijlocit cu angajatorul asupra prelungirii lui, contractul individual de muncă încetează de drept în virtutea prevederilor art. 82 lit. f.) din Codul Muncii al Republicii Moldova, potrivit cărora CIM încetează în caz de expirare a termenului contractului individual de muncă pe durată determinată – de la data prevăzută în contract, cu excepţia cazului cînd raporturile de muncă continuă DE FAPT şi nici una dintre părţi nu a cerut încetarea lor. Am evidențiat "de fapt", pentru că norma respectivă instituie condiția prestării muncii realmente și nu doar existența DE DREPT a contractului fără o activitate propriu-zisă.
În situația descrisă mai sus, d-voastră nu puteți pretinde la nimic (decât dacă, iarăși, nu ați convenit expres prelungirea contractului individual muncă)

------------------------------------------------------------------------------------------
2.) Termenul pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă urmează să expire după revenirea din concediul parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani.
În asemenea circumstanțe, în baza dispozițiilor de la art. 55' alin. (5) din Codul Muncii, angajatorul are obligația de a informa salariaţii angajaţi pe o durată determinată despre funcţiile vacante apărute în cadrul unităţii, în termen de 5 zile lucrătoare de la data apariţiei lor, astfel ca salariaţii respectivi să poată accede la funcţii permanente în condiţii egale cu ceilalţi salariaţi. Informaţia privind funcţiile vacante va fi adusă la cunoştinţa salariaţilor, precum şi a reprezentanţilor acestora la nivel de unitate, printr-un anunţ public plasat pe un panou informativ cu acces general la sediul unităţii (inclusiv la fiecare din filialele sau reprezentanţele unității), precum şi pe pagina web a acesteia, după caz.

Mai mult decât atât, art. 86 alin. (2) instituie explicit inadmisibilitatea concedierii inclusiv a salariaților aflați în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani. Iar în baza principiului egalității de oportunități și tratament a tuturor salariaților, indiferent de durata (determinată sau nedeterminată) pentru care a fost încheiat CIM, norma respectivă se aplică tuturor categoriilor de angajați în cadrul unei anumite unități.

Acum, dacă angajatorul angajează pe altcineva (fără a fi majorat numărul statelor de personal în unitate) , atunci acesta încalcă prevederile legale și poate fi tras la răspundere prin depunerea unei cereri de chemare în judecată.

---------------------------------------------------------------------------------

În concluzie, dacă vă aflați în situația descrisă la pct. 1), atunci d-voastră sunteți dezavantajată.

Iar dacă vă aflați în situația descrisă la pct. 2), poziția d-voastră este mult mai puternică și aveți posibilitatea de a face uz de acest avantaj juridic.


Succese!

22 august 2017