Cum pot radia masina de pe numele meu?

22 mai 2024 5

Buna ziua. Am vandut o masina si am plecat peste hotare. Nu am reusit sa facem actele, iar cumparatorul ulterior a vandut masina altcuiva. Nu stiu cine este acel nou posesor al masinii si unde se afla, dar acesta comite contraventii rutiere si imi vin amenzi la adresa din Republica Moldova. Certificatul de inmatriculare inca este pe numele meu. Cum pot radia aceas masina de pe numele meu? Exista vreo solutie?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Procedura de radiere a mijlocului de transport este prevăzut in hotararea de guvern nr.1047/1999 dar dumneavoastră nu o să puteți radia acest mijloc de transport. Dacă nu există contract de vânzare-cumpărare sau dacă procura este expirată, ar fi cazul să căutați și recuperați acest automobil pentru a disciplina... mai detaliat actualul posesor.

57. Proprietarii de vehicule înmatriculate pot solicita retragerea din circulaţie, dacă fac dovada depozitării acestora în afara domeniului public.

58. Radierea vehiculelor se face de către autoritatea care a efectuat înmatricularea, la cererea proprietarului, în următoarele cazuri:

a) proprietarul sau mandatarul face dovada dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unităţi specializate;

b) vehiculul urmează să fie scos definitiv din Republica Moldova.

c) proprietarul vehiculului cu număr de înmatriculare neutru nu mai întrunește condițiile prevăzute la art. I pct. 3 din Legea nr. 170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport și modificarea unor acte legislative și/sau vehiculul înmatriculat cu număr de înmatriculare neutru se înstrăinează pentru înmatriculare în altă localitate a Republicii Moldova sau reversiune la evidență în regiunea transnistreană.

59. Vehiculul declarat prin hotărîre judecătorească fără stăpîn sau abandonat se radiază din oficiu în termen de 30 de zile de la data cîndhotărîrea a devenit definitivă.

60. Radierea se face pe baza depunerii certificatului de înmatriculare şi a plăcilor cu număr de înmatriculare, precum şi a documentelor care atestă faptul că a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la pct.58. Pentru vehiculele exportate din Republica Moldova, pe lîngă certificatele de înmatriculare, se eliberează certificatele de înmatriculare provizorii şi plăcile cu număr de înmatriculare tranzit. La radierea vehiculelor din evidenţă, în certificatele de înmatriculare se taie unghiul de sus din partea locului amplasării codului bidimensional.

61.În cazul exportului din ţară a vehiculelor procurate de către persoanele străine, se eliberează certificatul de înmatriculare provizoriu şi plăcile cu număr de înmatriculare tranzit valabile pentru 30 de zile.

62. În cazul vehiculelor înmatriculate anterior datei de 1 ianuarie 1993, care dețin certificate de înmatriculare și numere de înmatriculare modele vechi sau care au o vechime de fabricație mai mare de 25 de ani, radierea se poate efectua în baza unei declarații pe propria răspundere a titularului înmatriculării ori a moștenitorilor legali sau testamentari ai acestuia, care să ateste că vehiculul a fost dezmembrat sau retras definitiv din circulație și nu mai circulă pe drumurile publice.

23 mai 2024