Cum pot sa fac act de proprietate

15 mai 2019 66

Cum pot sa iau in proprietatea mea o camera din fostul camin, care nu este privatizata si nu are proprietar si nici nu este inregistrata in registrul de bunuri imobile?

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Buna ziua,
Urmează sa identificați ci e este gestionarul sau la balanța cui se află acest imobil.
Ulterior urmează de verificat dacă cumulați condițiile pentru a putea pretinde de a privatiza sau obține dreptul de proprietate prin alte metode.
Situația e complicată in cazul când nu sunt înregistrări, în acest caz urmează sa... mai detaliat mergeți în prim rînd la primărie pe teu a începe a acumula informații.

15 mai 2019
Silviu Potîrniche
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil

Bine ai venit pe yAvo!
°°°
Încăperile din cămine NU pot fi privatizate sub nici o formă.

15 mai 2019
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Sugerez analiza LEGE Nr. 1324
din 10.03.1993
privatizării fondului de locuinţe*
Mai precis art.5 alin.(5)
(5) Prin derogare de la prevederile alineatului (2) referitor la privatizarea căminelor, se admite privatizarea încăperilor de locuit în căminele de tip cameră (cu excepţia căminelor pentru studenţi şi elevi ale instituţiilor de învăţămînt de... mai detaliat stat de toate nivelurile şi a căminelor de tip pat-loc şi pat-cameră) cu condiţia că cel puţin 60 procente din locatarii de răspundere ai încăperilor de locuit la adunarea generală şi-au exprimat în scris dorinţa de a le privatiza.
În acest caz persoanele împuternicite de adunare, în termen de o lună după convocarea ei, sînt obligate să prezinte comisiei pentru privatizarea fondului de locuinţe documentele necesare asupra tuturor locatarilor de răspundere ai încăperilor de locuit, care şi-au exprimat dorinţa de a le privatiza.
Privatizarea încăperilor de locuit din căminele de tip cameră se efectuează în modul stabilit de prezenta lege pentru privatizarea apartamentelor (caselor).

15 mai 2019