Cum pot să institui tutelă?

17 martie 2018 26

Am un fecior de 26 ani, care după un accident rutier la vîrsta de 5 ani, a rămas invalid de gr. III. Acum face probleme de care nu poartă responsabilitate. Cum pot să institui tutelă asupra lui?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Octavian Cazac
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul imobiliar

1. Obţineţi un raport de expertiză întocmit de un expert psihiatru. Vedeţi aici lista:
http://justice.gov.md/public/files/file/persoane_autorizate/experti_judiciari/2017/aprilie/Lista_psihiatri_Codru_03.2017.pdf

2. Depuneţi cerere de chemare în judecată la judecătoria de unde feciorul îşi are domiciliul sau reşedinţa. În cerere trebuie să indicaţi informaţia cerută de art. 307 din Codul de procedură civilă:
Articolul 307. Cuprinsul cererii de instituire... mai detaliat a măsurii de ocrotire judiciare
(1) Cererea de instituire a măsurii de ocrotire judiciare trebuie să cuprindă:
a) date cu privire la identitatea persoanei în privinţa căreia se solicită instituirea măsurii de ocrotire;
b) expunerea circumstanţelor, în sensul art.4828 din Codul civil, care impun instituirea măsurii de ocrotire judiciare şi argumentarea solicitării măsurii de ocrotire respective;
c) date cu privire la persoanele propuse a fi însărcinate cu ocrotirea;
d) date cu privire la persoanele care fac parte din anturajul persoanei fizice, enumerate la art.4830 alin.(1) din Codul civil;
e) date cu privire la medicul care tratează persoana în privinţa căreia se solicită instituirea măsurii de ocrotire şi datele de contact ale acestuia, dacă îi sînt cunoscute solicitantului;
f) situaţia familială, financiară şi patrimonială a persoanei în privinţa căreia se solicită instituirea măsurii de ocrotire judiciare, în măsura care îi este cunoscută.
(2) La cerere se va anexa raportul de expertiză extrajudiciară psihiatrică a persoanei în privinţa căreia se solicită instituirea măsurii de ocrotire, eliberat cu cel mult 2 luni înainte de data depunerii cererii.
(3) Solicitantul poate lăsa la discreţia instanţei de judecată alegerea măsurii de ocrotire judiciare, indicînd acest lucru în cerere.
(4) Dacă persoana fizică a întocmit un mandat de ocrotire în viitor sau în privinţa acesteia este instituită o măsură de ocrotire judiciară, petiţionarul se va expune asupra informaţiilor respective şi, după caz, despre instanţa de judecată care a dispus instituirea măsurii de ocrotire.
[Art.307 în redacţia Legii nr.66 din 13.04.2017, în vigoare 02.06.2017]
****
Ar putea să vă fie util să vedeţi acest video: https://www.youtube.com/watch?v=DKTWI727bSQ

19 martie 2018