Cum pot sa privatizez apartamentul de serviciu?

20 ianuarie 2021 27

Buna ziua. Tatalui meu i-a fost oferit apartament de serviciu tatălui inca in anul 1999 de catre Calea Ferata a Moldovei. Aveau asa o regula ca daca ai mai mult de 10 ani lucrați oficial, casa iti rămâne. Acum vreo 3 ani in urma au permis privatizarea acestor apartamente, dar tata nu a facut nimic. Acum vrea sa-mi faca o procura ca sa ma ocup eu de privatizare. Cei de la CFM trebuie sa-mi elibereze mai multe acte necesare in vederea privatizarii. Persoana care trebuie sa se ocupe de aceasta se eschiveaza, inca din luna decembrie 2020 ne spune ca e bolnav de COVID si sa nu-l deranjam. Este clar ca doreste sa taraganeze procesul. Ce pot face? Nu pot nici sa replanific apartamentul cu 2 camere pana nu finalizez privatizarea. Unde sa ma adresez ca sa misc procesul din loc?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna d-na Marina, eu vă orientez să vedeți și v-a fi o,kei și să stuieți ce spune Legea nr. 75 cu privire la locuințe Capitolul III
LOCUINŢELE DE SERVICIU ŞI FOLOSIREA ACESTORA

Articolul 21. Locuinţele de serviciu
... mai detaliat (1) Locuinţele de serviciu se acordă persoanelor şi membrilor familiilor lor dacă nu deţin o locuinţă în proprietate în aceeaşi unitate administrativ-teritorială la momentul încheierii contractului de locaţiune. Obţinerea de către persoană a altei locuinţe constituie temei pentru rezilierea contractului de locaţiune.
(2) Lista funcţiilor şi profesiilor ce oferă dreptul de a primi locuinţă de serviciu este stabilită de către Guvern, dacă legislaţia nu prevede altfel.
(3) Folosirea locuinţelor de serviciu se efectuează în temeiul contractului de locaţiune încheiat în condiţiile cap. VIII.
(4) Dacă după expirarea termenului de valabilitate a contractului de muncă raporturile de muncă între angajator şi locatar au fost prelungite prin alt contract de muncă, locatarului locuinţei de serviciu i se păstrează dreptul de a prelungi termenul de valabilitate a contractului de locaţiune pe durata noului contract de muncă.
(5) Încăperile locuibile finanţate din alte surse decît cele din bugetele de stat sau locale sînt incluse/excluse în/din locuinţele de serviciu prin decizie a organului respectiv al administraţiei publice locale sau centrale, la propunerea proprietarului locuinţelor.
(6) Locuinţele de serviciu pentru persoanele din sistemul naţional de apărare sînt administrate de către autoritatea administraţiei publice centrale competente, iar normele speciale de acordare a locuinţelor de serviciu acestor persoane se aprobă de către Guvern.
(7) Locuinţele de serviciu construite sau procurate din sursele bugetelor de stat sau locale nu pot fi înstrăinate sau trecute la alt tip de locuinţe.
(8) Norma suprafeţei locuibile pentru fiecare persoană în locuinţa de serviciu este egală cu norma stabilită pentru locuinţele sociale.
Articolul 22. Evacuarea din locuinţele de serviciu
(1) După expirarea termenului de valabilitate a contractului de locaţiune a locuinţei de serviciu, locatarul şi membrii familiei sale, precum şi foştii membri ai familiei trebuie să elibereze locuinţa în termen de pînă la 3 luni, în caz contrar ei urmează să fie evacuaţi pe cale judiciară.
(2) Nu pot fi evacuaţi în decursul a 3 ani din locuinţele de serviciu fără acordarea altei locuinţe persoanele care nu dispun de locuinţă pe teritoriul Republicii Moldova şi care:
a) au devenit persoane cu dizabilităţi severe, accentuate sau medii în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu;
b) au atins vîrsta de pensionare şi locuiesc singure în locuinţa de serviciu;
c) sînt membri ai familiei angajatului căruia i-a fost acordată locuinţa de serviciu şi care a decedat în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu;
d) sînt persoane singure care locuiesc împreună cu copiii minori.
(3) Persoanele care, în baza prevederilor alin. (2), vor continua să locuiască în locuinţele de serviciu după expirarea termenului de valabilitate a contractului de locaţiune a locuinţei de serviciu urmează să încheie cu proprietarul locuinţei un nou contract de locaţiune.

21 ianuarie 2021
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Buna
pentru început, mergeți la Ghișeul de la primărie sau la direcția privatizare și solicitați lista actelor necesare.
în cazul în care se identifică probleme cu eliberarea de acte, depuneți solicitarea în scris în adresa direcției în cauză, urmează a fi agresiv la acest capitol.

Comisia municipală de privatizare a fondului de locuinţe... mai detaliat atenționează cetățenii care domiciliază în locuințe pasibile de privatizare despre necesitatea înregistrării dreptului de proprietate asupra imobilului, până la data de 31 mai 2021.

Persoanele a căror locuințe nu sunt privatizate până la momentul actual, sunt în drept să se adreseze către Comisia municipală de privatizare a fondului de locuințe amplasată pe str. Columna 106, bir. 9, tel. (022) 27-81-25, pentru a depune pachetul de acte necesare privatizării apartamentului.

cînd am efectuat procedura în cauză ultima dată, pașii erau următori:

Documentele necesare la privatizarea locuinţelor se recepţionează în bir.9, în fiecare zi, de la ora 8 pînă la 12, în afară de vineri - zi de şedinţă a Comisiei. Detalii la telefon 022 27-81-25.

Certificat despre participarea sau neparticiparea la privatizare, bir. 1, bonul de plată 200 lei (la Banca de Economii) pe contul 420515101479701 (copia buletinelor, adeverinţelor de naştere a copiilor minori, copia adeverinţelor de divorţ, de deces).
Declaraţie de la toţi membrii adulţi, acordul sau refuzul de a participa la privatizare, autentificat notarial sau prezenţa lor la prezentarea actelor.
Extras din tabelul nominal eliberat de cătreÎMGFL sau APLP.
Extras din contul personal eliberat de cătreÎMGFL sau APLP.
Planul sau certificatul-caracteristică a locuinţei eliberat de către Oficiul Cadastral Teritorial Chişinău.
Bonul de plata 300 lei, (la Banca de Economii) cont 420515101479701.
Copia documentului de invaliditate pentru invalizii singuri de gr.I şi gr.II (după caz).
Copia documentului ce confirmă dreptul la suplimentul spatiului locativ(decoraţi cu "Ordinul Republicii", "Ştefan cel Mare" doctori habilitaţi etc) (după caz).
Certificat de la Comisariatul Militar pentru participanţii la acţiunile de luptă din Afganistan.
Buletinele de identitate, adeverinţele de naştere ale copiilor minori, originalele si copiile.
Adeverinţele de căsătorie, de divorţ, certificat de deces, ordinul de repartiţie in original si copiile (după caz).
Originalul şi copia diplomei de studii, copia livretului militar şi copia carnetului de muncă (stagiul se calculează pînă la 10.03.93).
Pentru cămine suplimentar copia ordinului de repartiţie, certificat cu numărul de persoane care se folosesc de suprafeţele comune (baie, bucatarie, veceu).
Pentru casele cu un nivel de prezentat certificat de urbanism de la Direcţia Generală Arhitectură,Urbanism şi Relaţii Funciare a Primăriei municipiului Chişinău, str.Puşkin, 24.
După caz la cererea organului abilitat se prezintă şi alte materiale legate de privatizarea fondului de locuinţe.

După expirarea termenului, 31 mai 2021, toate locuinţele care nu au fost privatizate vor trece în proprietatea municipiului Chișinău, cu statut de locuinţă socială. Cetăţenii care locuiesc în apartamentele respective şi nu le vor privatiza, vor încheia un contract de locaţiune cu Primăria municipiului Chişinău, pe un termen de 5 ani.

21 ianuarie 2021