Cum pot trece usor cota-parte de apartament de la bunica pe numele meu sau al mamei mele?

3 mai 2023 44

Buna ziua. Parintii mei au un apartament in care suntem coproprietari toti membrii familiei, plus bunica. Bunica detine o cota de 1/5 din apartament. Cum putem perfecta legal si usor transmiterea cotei-parti ce apartine bunicii in proprietatea mea sau a unuia din parinti? Bunica nu se simte bine si nu cred ca va fi in stare sa mearga la notar pentru a incheia un contract de donatie. Ea locuieste intr-un sat departe de Chisinau si departe de notari.
Ploblema e ca daca bunica decedeaza, cota ei parte de 1/5, din cate inteleg eu, va fi mostenita de toti copiii ei, ceea ce nu prea e bine, deoarece va trebui sa perfectam multe acte de la toate rudele ca sa dobandim cota-parte mentionata.
Cred ca exista urmatoarele optiuni:
1. Donatie (dar, dupa cum am spus, nu e cea mai usoara optiune de organizat).
2. Testament. E posibil de perfectat fara notar?
Multumesc anticipat!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Încercați să chemați notarul acasă pentru a fi întocmit contractul de donație.
LEGE Nr. 246 din 15-11-2018
privind procedura notarială prevede:
Articolul 6. Locul întocmirii actelor notariale

(1) Actele notariale se întocmesc în biroul notarului, în timpul zilelor lucrătoare şi programului de lucru afişat în incinta sediului biroului.

(2) Cu titlu de excepție și... mai detaliat în mod justificat, atunci cînd o cer circumstanţele cazului, iar actele notariale nu pot fi întocmite altfel, la cererea persoanelor, actul notarial poate fi întocmit în afara zilelor lucrătoare şi/sau programului de lucru și în afara sediului biroului, în limitele teritoriului de activitate.

(3) Solicitantul întocmirii actului notarial în afara sediului biroului notarului şi/sau în afara programului de lucru suportă cheltuielile aferente conform legii.

Testamentul oricum la notar trebuie predat.

Codul civil -testament:
Articolul 2223. Testamentul olograf

(1) Testatorul poate întocmi în mod personal testamentul prin declarație scrisă și subsemnată de el (testament olograf).

(2) Testatorul trebuie să menționeze în testament data (ziua, luna și anul) în care a scris testamentul.

(3) Semnătura va conține prenumele și numele de familie ale testatorului. Dacă testatorul semnează în alt mod și această semnătură este suficientă pentru stabilirea identității sale și a seriozității declarației testatorului, atunci o asemenea semnătură nu afectează valabilitatea testamentului.

(4) Persoana care nu știe să citească nu poate întocmi un testament conform dispozițiilor alin. (1)-(3).

(5) Testamentul întocmit conform alin. (1) care nu conține data întocmirii, generînd astfel îndoieli cu privire la valabilitatea sa, se consideră valabil numai dacă stabilirea momentului întocmirii este posibilă în alt mod.

(6) Ștersăturile, modificările sau completările care aparțin testatorului trebuie datate și semnate de către testator dacă ele cuprind dispoziții testamentare noi față de redactarea inițială.

Articolul 2224. Păstrarea testamentului olograf

Testamentul întocmit conform art. 2223 trebuie să fie luat la păstrare, la cererea testatorului, de către notarul competent, conform dispozițiilor art. 2231 și 2232, eliberîndu-i-se testatorului o dovadă de depunere.

Articolul 2225. Deschiderea testamentului olograf

(1) Înainte de a fi executat, testamentul olograf se va prezenta unui notar pentru a fi vizat spre neschimbare.

(2) În cadrul procedurii succesorale, notarul procedează, în condițiile legii speciale, la deschiderea și validarea testamentului olograf și îl depune în dosarul succesoral. Deschiderea testamentului și starea în care se găsește se constată prin proces-verbal.

(3) Cei interesați pot primi, după vizarea spre neschimbare, pe cheltuială proprie, copii legalizate ale testamentului olograf.

(4) După finalizarea procedurii succesorale, originalul testamentului se predă moștenitorilor, potrivit înțelegerii dintre ei, iar in lipsa acesteia, persoanei desemnate prin hotărîre judecătorească.

4 mai 2023