Cum pot urgenta procesul de divorț?

26 octombrie 2020 47

Am depus cererea de divorț acum șapte luni. Avem un copil minor. În luna iulie dosarul a fost repartizat judecătorului și nu s-a mai făcut nimic în privința noastră, Acum o lună am depus o cerere pentru urgentarea examinării și nu avem nici un răspuns, Cum am putea urgenta procesul de divorț?

Jurist comments 1

Download discussion
Viorel Dodan
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte domenii

Potrivit articolului 192 CPC a RM
(1) Cauzele civile se judecă în primă instanţă în termen rezonabil. Criteriile de determinare a termenului rezonabil sînt: complexitatea cauzei, comportamentul participanţilor la proces, conduita instanţei judecătoreşti şi a autorităţilor relevante,... mai detaliat importanţa procesului pentru cel interesat. Respectarea termenului rezonabil de judecare a cauzei se asigură de către instanţă.
(11) În situaţia în care, la judecarea unei cauze concrete, există pericolul de încălcare a termenului rezonabil, participanţii la proces pot adresa instanţei care examinează cauza în fond o cerere privind accelerarea procedurii de judecare a cauzei. Examinarea cererii se face în absenţa părţilor, în termen de 5 zile lucrătoare, de către un alt judecător sau de un alt complet de judecată decît cel care examinează cauza.
(12) Instanţa decide asupra cererii de la alin. (11) printr-o încheiere motivată, prin care fie obligă instanţa care judecă cauza în fond să întreprindă un act procesual, stabilind, după caz, un anumit termen pentru accelerarea procedurii, fie respinge cererea. Încheierea nu se supune nici unei căi de atac.
(2) Cauzele privind încasarea pensiei de întreţinere, apărarea drepturilor şi intereselor minorului, repararea prejudiciului cauzat prin vătămare a integrităţii corporale sau prin altă vătămare a sănătăţii ori prin deces, litigiile de muncă, contestarea actelor normative, a hotărîrilor, acţiunilor sau inacţiunilor autorităţilor publice, ale altor organe şi organizaţii, ale persoanelor oficiale şi funcţionarilor publici se judecă de urgenţă şi în mod prioritar.

Daca va incadrati in aceste situatii, un alt judecator va decide daca va accelera sau nu examinarea dosarului d-voastra. Nu poate ca dupa cererea de accelerare depusa sa nu aveti nici un rezultat.

22 februarie 2021