Cum procedam in cazul in care unul dintre moștenitori a fost diagnosticat cu retard mintal?

27 februarie 2020 30

Buna ziua. In familia noastră suntem 5 frați. Avem de impărtit o moștenire, doar ca o sora a fost diagnosticata cu retard mintal. Cum se procedează in astfel de cazuri? Ea poate semna?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei

Buna, Conform prevederilor Codului Civil
Articolul 32. Instituirea măsurii de ocrotire judiciară
(1) În condiţiile prezentului cod, în privința persoanei fizice care, în urma unei boli mintale ori a unei deficienţe fizice, mintale sau psihologice, nu poate, în mod deplin, conştientiza acţiunile sale ori exprima voinţa poate fi... mai detaliat instituită, prin hotărîre judecătorească, măsura de ocrotire judiciară sub forma curatelei, a ocrotirii provizorii sau a tutelei.
(2) În toate situaţiile, persoana în privința căreia a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară este în drept să încheie de sine stătător actele juridice prevăzute la art. 28 alin. (2).
Altfel spus, sora dvstra nu poate semna astfel de documente. O face un reprezentant legal care a fost numit prin hotarire judecatoreasca. Poate fi cazul cind capacitatea de exercitiu este limitata partial.

28 februarie 2020