Cum procedam in cazul in care vrem sa reziliem contractul de vanzare-cumparare a imobilului si vanzatorul nu vrea sa ne intoarca banii?

15 mai 2019 84

Am cumparat un apartament in rate direct de la proprietar. Dupa putin timp am observat probleme majore cu teava de apa si canalizarea in baie. Vrem sa reziliem contractul. Cum procedam in cazul in care vrem sa reziliem contractul de vanzare cumparare a imobilului si vanzatorul nu vrea sa ne intoarca banii?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua
Din păcate, asemenea situații sunt des întâlnite.
În cazul în care o reziliere amiabilă nu e posibilă, acest fapt urmează a fi dispus doar prin instanța de judecată, inclusiv obligația de a fi restituit suma de bani.
Dacă cumpărătorul nu va executa benevol o asemenea hotărâre, atunci va fi obligat de... mai detaliat catre executor, cu suportul de cheltuieli.

15 mai 2019
Silviu Potîrniche
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil

Bine ai venit pe yAvo!
°°°
Întâi de toate, soluția rezoluțiunii contractului nu poate fi pretinsă în orice caz și pe orice temei.
Faptul că există careva vicii materiale ale bunului, nu presupune automat obligația vânzătorului de a accepta rezoluțiunea și a vă restitui banii.
Vânzătorul trebuie mai întâi somat despre acele vicii (prin... mai detaliat scrisoare), și obligat să repare pe cheltuiala sa.
Doar ulterior, dacă viciul nu poate fi înlăturat, sau vânzătorul refuză reparația-
Trebuie să transmiteți vânzătorului o notificare scrisă privind rezoluțiunea contractului.
Notificarea trebuie expediată prin poștă, cu aviz de recepție.
Solicitați vânzătorului să Vă restituie banii în termen de 7 zile (sau un termen mai mare).
Indicați în notificare că Vă rezervați dreptul sa Vă adresați în instanța de judecată.

Totuși, nu cred că in cazul descris de Dvs ar exista temeiuri/șanse pentru rezoluțiunea contractului prin instanță.

15 mai 2019