Cum procedez?

28 februarie 2023 11

Bună ziua. Până la momentul eliberării din funcție am gestionat un transport auto. La eliberarea din serviciul transportul a fost preluat de la mine fără act de predare-primire. Persoana care a luat transportul a constatat câteva mici neajunsuri care au fost formate pe parcursul explaatarii de serviciu. Eu am fost de acord să înlătur neajunsurile formate, dar propunerea mea nu a fost acceptată. La momentul eliberării compania avea restanțe salariale față de mine, care erau mai mari decât costul neajunsurilor menționate. Am convenit cu conducerea că eu primesc salariul, după care semnez toate documentele necesare pentru eliberare și voi avea acces la mijlocul de transport pentru înlăturarea neajunsurilor. Contabilă mi-a prezentat documentele și m-a impus să semnez: 1. Cerere de concediu din cont propriu; 2. Acte de salarizare pe două luni, dintre care pe cel pe luna precedentă l-am semnat; 3. Cererea mea de concediu; 4. Ordinul meu de eliberare fără semnătura directorului. Am fost impus să semnez, deoarece mi s-a spus că în caz contrar nu voi primi salariul. După ce am semnat actele menționate, am fost informat că nu primesc nimic din salariu. Eu bani nu am, fiindcă nu i-am primit, dacă înlătur și neajunsurile menționate, care este garanția că voi primi ceea ce mi se cuvine? Pot să ajung și fără salariu, și cu datorii. Cum să procedez acum? Mulțumesc anticipat.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

E complicată situația dumneavoastră deoarece... acte de constatare a prejudiciului chipurile cauzate de dumneavoastră din cîte am înțeles nu sunt, Care este suma prejudiciului nu este clar.
V-au impus să semnați... va fi greu de demonstrat.
Cert este una, la eliberare fostul angajator trebuie să vă achite salariul pentru munca efectiv... mai detaliat prestată. dacă acesta decide să rețină ceva din salariu în contul cărorva pretinse prejudicii atunci ar fi necesar să se întocmească un ordin.
Adresațivă la inspectoratul de stat a muncii

Codul muncii prevede:
Articolul 344. Modul de reparare a prejudiciului material

(1) Reţinerea de la salariatul vinovat a sumei prejudiciului material care nu depăşeşte salariul mediu lunar se efectuează prin ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) angajatorului, care trebuie să fie emis în termen de cel mult o lună din ziua stabilirii mărimii prejudiciului.

(2) Dacă suma prejudiciului material ce urmează a fi reţinută de la salariat depăşeşte salariul mediu lunar sau dacă a fost omis termenul menţionat la alin.(1), reţinerea se efectuează conform hotărîrii (deciziei) instanţei de judecată.

(3) În cazul în care angajatorul nu respectă modul stabilit pentru repararea prejudiciului material, salariatul este în drept să se adreseze în instanţa de judecată (titlul XII).

(4) În caz de apariţie a divergenţelor privind modul de reparare a prejudiciului material, părţile sînt în drept să se adreseze în instanţa de judecată în termen de un an din ziua constatării mărimii prejudiciului (titlul XII).

Codul contravențional prevede?
Articolul 55. Încălcarea legislaţiei muncii

(1) Încălcarea legislaţiei muncii, manifestată prin:
f) efectuarea reţinerilor neîntemeiate din salariu;

1 martie 2023