Cum putem face un contract de chirie?

17 iulie 2017 214

Buna ziua. Suntem o familie din 4 persoane ce locuim in caminul colegiuliu de industrie usoara. Locuim de 14 ani, platim lunar comoditatile si ne impun sa platim si lumina in plus pe care noi nu o folosim. As dori sa aflu drepturile noastre ce depind de chirie, ce drepturi avem. As mai vrea sa aflu cum am putea forma o asociatie familiara in acest camin ca sa nu apartina de colegiu. Spuneti-ne va rog daca noi locuim atit timp in camin avem dreptul la resedinta?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Bună ziua.
În situația dumneavoastra plata pentru chirie în fondul de locuinţe de stat sau obştesc, este stabilită de Guvern. În prezent aceste tarife sunt stabilite în Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării/reconectării acestora... mai detaliat de la sistememele de încălzire şi alimentare cu apă.
Toate răspunsurile le găsiți acesând site http://lex.justice.md/document_rom.php?id=7D7A7EDD:A430988D.
Mult Succes!!!

17 iulie 2017
SILVIU POTÎRNICHE
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor

Legea cu privire la locuinte http://lex.justice.md/md/358764/ prevede:
Articolul 59. Dispoziţii finale şi tranzitorii
(3) Persoanele care locuiesc în locuinţe pasibile de privatizare conform Legii privatizării fondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10 martie 1993 dispun de dreptul de a le privatiza... mai detaliat pînă la 31 mai 2018, cu obligația de a înregistra dreptul de proprietate în modul stabilit prin Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998.
(31) După expirarea termenului indicat la alin. (3), locuinţele neprivatizate trec în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale pe al căror teritoriu sînt amplasate.
Autorităţile administraţiei publice locale se obligă să acorde acestor locuinţe statut de locuinţe sociale şi să înregistreze dreptul de proprietate asupra lor în modul stabilit prin Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998. Cu persoanele care locuiesc în locuinţele trecute în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale se vor încheia contracte de locaţiune pe un termen de 5 ani, fără a se ţine cont de norma prevăzută la art. 13 din prezenta lege.
Cu membrii Mișcării Refugiaților Transnistreni care locuiesc în locuințe construite în baza Acordului-cadru de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, ratificat prin Legea nr. 215-XVI din 12 octombrie 2007, se vor încheia contracte de locațiune în condițiile acordului-cadru menționat. Privatizarea acestor locuințe, de asemenea, se va efectua în condițiile acordului-cadru.
(4) Persoanele asigurate cu locuinţe din fondul public de locuinţe pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, în termen de pînă la 31 mai 2018, urmează să reîncheie contractul de locaţiune cu proprietarul locuinţei sau cu autoritatea abilitată.
(5) Autorităţile administraţiei publice locale vor aduce la cunoştinţă persoanelor care locuiesc în locuinţe pasibile de privatizare, dar nu au dispus de acest drept, despre faptul că pot dispune de acest drept în termenul indicat la alin. (3), după expirarea căruia locuinţele neprivatizate vor trece în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale şi acestor locuinţe li se va atribui statutul de locuinţe sociale.
******
Aveti dreptul sa va inregistrati la evidenta la acea adresa. Adresati-va la REGISTRU

17 iulie 2017