Cum s-a făcut documentul de proprietate a imobilului?

29 februarie 2024 3

Bună ziua! Casa a fost scrisă pe mama, iar tata nu avea niciun imobil scris pe el. Când au dorit sa ia un credit, trebuia ca tata să aibă și el ceva scris pe numele său. Mama a scris casa pe numele tatălui și el este proprietar. După decesul mamei, copiii au mers la notar și acesta le-a spus că au și ei cotă-parte de 15% din casa vizată. Vreau să aflu cum a fost înstrăinat imobilul în favoarea tatălui - prin contract de donație cu condiție sau alt act.

Jurist comments 1

Download discussion
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte domenii

vă duceți la ASP cadastru și solicitați un certificat privind înscrierile din Registrul Bunurilor Imobile și acolo este indicat actul în baza căruia a fost înregistrat ca proprietar

2 martie 2024