Cum să cer daune morale şi materiale?

30 aprilie 2018 50

Hotărârea judecătorească irevocabilă s-a întors înapoi în instanța pentru a se mai adăuga sau pentru a se lămuri mai detailat cum trebuie executată. Am dreptul să cer daune morale şi materiale, precum şi cheltuielile de judecată dacă nu am cerut de la început până la emiterea acelei hotărâri. Ca să depun o nouă acțiune cum trebuie să fac? După ce lege? Trebuie să cer din prima şedință în scris ori verbal şi face in scris grifiera? Avocat nu am - m-a parasit. Trebuie să caut alt avocat numaidecât? Sper la un răspuns. Mulțumesc.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul imobiliar

Bună ziua,

Puteți înainta o noua acțiune în judecată printr-o cerere prin care veți solicita daunele morale și materiale cât și cheltuielile de judecată care există potrivit hotărârii judecătorești care o aveți. Copia acestei hotărâri o anexați la cerere și depuneți acțiunea
în instanța de judecată, probabil cel mai bine unde... mai detaliat va fost examinat și primul dosar.

Toate solicitările care le aveți le faceți în scris cel mai bine în cererea de chemare în judecată, deoarece instanța se va pronunța doar asupra a ceea ce a-ți solicitat.

Pentru a evita cheltuielile, vă puteți adresa la un jurist/avocat doar pentru întocmirea cererii de chemare în judecată, acesta abordând profesional circumstanțele de fapt și de drept și totodată să nu ajungeți în situația de a vă restituie cererea, refuz de a fi primită etc. Cererea în tocmită de către acesta o depuneți în instanța de judecată și deja dvs ulterior vă prezentați în ședințele de judecată care vor urma.

30 aprilie 2018