Cum sa cer pensie alimentara prin judecata?

18 februarie 2022 103

Buna ziua. Vreau sa cer prin judecata ca fostul sot sa acchite pensie alimentara. Spuneti-mi, va rog, unde sa ma adresez si de ce acte am nevoie?

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Olga Turcan
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere

Buna ziua, trebuie sa depuneti cerere de chemare in judecata privind stabilirea pensie de intretinere a copilului minor la instanta in raza domiciliului in care va aflati dvs sau sotul.
Actele obligatorii sunt :
- copia buletinului de identitate al dvs.
- copia buletinului al pârâtului (dacă dispuneți)
- copia certificatului de naștere... mai detaliat al copilului/copiilor
- copia certificatului de divorț (dacă ați fost căsătorită cu tatăl copilului și ați divorțat);
- copia hotărârii judecătorești de desfacere a căsătoriei și stabilire a domiciliului copilului/copiilor minori cu Dvs.(dacă ați fost căsătorită cu tatăl copilului și ați divorțat).

Cererea de chemare cu toate actele necesare trebuie intocmite in 3 exemplare
Unul pentru instanta, unul pentru pirit(sotul) si al treilea ramine ra dvs. Aceste pachet de documnte cu doua exemplare se trimite la sediul instantei de judecata.

Iar pentru a intocmi o cerere de chemare in judecata corecta din punct de vedere legal, va sugerez sa va adresati la un avocat, cel putin pentru o consultatie juridica ce tine de situatia dvs.

O zi frumoasa!

19 februarie 2022
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Maria, eu sunt de acord cu d-na Olga. Eu vă mai atenționez ce spune Codul de procedură civilă Articolul 39. Competenţa la alegerea reclamantului
(1) Acţiunea împotriva pîrîtului al cărui domiciliu nu este cunoscut sau care nu... mai detaliat are domiciliu în Republica Moldova poate fi intentată în oricare dintre sediile instanței de la locul de aflare a bunurilor acestuia sau în instanţa de la ultimul lui domiciliu din Republica Moldova.
(2) Acţiunea împotriva unei persoane juridice sau a unei alte organizaţii poate fi intentată şiîn oricare dintre sediile instanței de la locul de aflare a bunurilor acestora.
(3) Acţiunea care izvorăşte din activitatea unei sucursale sau reprezentanţe a unei persoane juridice sau a unei alte organizaţii poate fi intentată şi în oricare dintre sediile instanței de la locul unde sucursala sau reprezentanţa îşi are sediul.
(4) Acţiunea pentru plata pensiei de întreţinere şi acţiunea pentru constatarea paternităţii pot fi intentate şi în oricare dintre sediile instanței de la domiciliul reclamantului.
(5) Acţiunea de desfacere a căsătoriei poate fi intentată şi în oricare dintre sediile instanțeide la domiciliul reclamantului dacă în grija lui se află copii minori sau dacă deplasarea lui la instanţa de la domiciliul pîrîtului întîmpină dificultăţi întemeiate.
(6) Acţiunea de divorţ în cazul în care unul dintre soţi este declarat, în modul stabilit, dispărutfără veste, este supus unei măsuri de ocrotire judiciare (ocrotire provizorie, curatelă sau tutelă) ori este condamnat la privaţiune de libertate poate fi intentată şi în oricare dintre sediile instanțeide la domiciliul reclamantului.
(7) Acţiunile ce ţin de restabilirea în dreptul la muncă, la pensie, la locuinţă, de revendicare a bunurilor sau a valorii lor, de reparare a prejudiciului cauzat prin condamnare ilegală, tragere ilegală la răspundere penală, prin aplicare ilegală a măsurii preventive sub forma arestului preventiv sau sub forma impunerii angajamentului scris de a nu părăsi localitatea ori prin aplicarea ilegală a sancţiunii administrative a arestului pot fi intentate şi în oricare dintre sediile instanței de la domiciliul reclamantului.
(8) Acţiunile în reparare a prejudiciului cauzat prin vătămare a integrităţii corporale ori prin altă vătămare a sănătăţii sau prin deces pot fi intentate şi în oricare dintre sediile instanței de la domiciliul reclamantului ori în oricare dintre sediile instanței de la locul prejudiciului.
(9) Acţiunile în reparaţie a daunei cauzate bunurilor unei persoane fizice sau ale unei organizaţii pot fi intentate şi în oricare dintre sediile instanței de la locul daunei.
(10) Acţiunea în apărare a drepturilor consumatorului poate fi intentată şi în oricare dintre sediile instanței de la domiciliul reclamantului sau în oricare dintre sediile instanței de la locul încheierii sau executării contractului.
(11) Acţiunea născută din contractul în care se indică locul executării lui poate fi intentată şi în oricare dintre sediile instanței din acel loc.
(111) Acţiunea ce ţine de încasarea datoriei scadente din contractul încheiat între agenţii economici poate fi intentată şi în oricare dintre sediile instanței de la sediul reclamantului.*
______________________________________
* Notă: Articolul 39 completat cu alin. (111) prin LP nr.163 din 22.07.2011 (art.III-XV) - declarată neconstituţională prin HCC3 din 09.02.12, MO38-41/24.02.12 art.7; în vigoare 09.02.12

(12) Acţiunea împotriva pîrîtului care este o organizaţie sau un cetăţean al Republicii Moldova cu sediul ori cu domiciliul pe teritoriul unui alt stat poate fi intentată şi în oricare dintre sediile instanței de la sediul ori domiciliul reclamantului sau în oricare dintre sediile instanței de la locul de aflare a bunurilor pîrîtului pe teritoriul Republicii Moldova.
(13) Acţiunile în materie de asigurare se pot depune în oricare dintre sediile instanței de la domiciliul asiguratului, de la locul aflării bunurilor sau de la locul accidentului.
(14) Alegerea între instanţele care, conform prezentului articol, sînt competente să judece cauza aparţine reclamantului.
(15) – abrogat
(16) În acţiunea în constatare a existenţei sau inexistenţei dreptului, competenţa instanţei se determină după regulile prevăzute pentru acţiunile care au ca obiect executarea prestaţiei. Și anume la al. 5.

19 februarie 2022
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

DVS sunteți îndrept să apelați și acolo unde trăiți la ziua de astăzi cu copii, nu mai trebue să faceți trimitere la art. 39 al.5 CPC, dăcă vă interesează mai detailiat, apelați la vibrul de pe telefonul +37368669950.

19 februarie 2022