Cum sa contest decizia de aplicare a amenzii contraventionale?

27 noiembrie 2022 85

Buna ziua. Am fost amendat in temeiul art. 245 alin. (1) CC. Vreau sa contest decizia si nu recunosc vina. Cum fac si care e procedura, va rog?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Eugen.
Ca să contestați decizia trebuie în termen de pînă la 15 zile de la data emiterii acesteia, să depuneți la autoritatea din care face parte agentul constatator o cerere în care indicați motivele de fapt și de drept care le considerați a fi necesare pentru a anula decizia.... mai detaliat

Codul Contravențional prevede următoarele:

Articolul 384. Persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional

(2) Persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional are dreptul:
k) să conteste decizia asupra cauzei;
s) să atace, în modul stabilit de lege, acţiunile şi deciziile autorităţii competentă să soluţioneze cauza contravenţională, inclusiv hotărîrea judecătorească;

Articolul 448. Contestația împotriva deciziei agentului constatator asupra cauzei contravenționale

(1) Contravenientul, victima sau reprezentantul acestora, procurorul, dacă este parte în cauza contravențională, în cazul în care nu sînt de acord cu decizia agentului constatator sau în cazul în care aceasta a fost emisă cu încălcarea normelor procesuale stabilite de prezentul cod, sînt în drept să conteste decizia emisă asupra cauzei contravenționale. Termenul de contestare a deciziei agentului constatator este de 15 zile de la data emiterii acesteia sau, pentru părțile care nu au fost prezente la şedința de examinare a cauzei contravenționale, de la data înmînării copiei de pe decizia respectivă în condițiile art. 4471 alin. (8).
(4) Contestația împotriva deciziei emise asupra cauzei contravenționale se depune la autoritatea din care face parte agentul constatator, conform competenţei teritoriale, care a examinat cauza. În cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii, agentul constatator expediază contestația şi dosarul cauzei contravenționale în instanța de judecată competentă.

(5) Contestația depusă conform alin. (1) suspendă executarea sancțiunii contravenționale aplicată prin procesul-verbal cu privire la contravenție sau prin decizia agentului constatator.

28 noiembrie 2022