Cum sa dau in judecata Oficiul Cadastral Teritorial Chisinau?

2 februarie 2018 42

OCT Chisinau a inregistrat o constructie printr-un Act de Receptie finala cu o data anterioara demolarii.
19 octombrie 2017 - Primaria a emis decizia de demolare
24 noiembrie 2017 - Are loc procedura de demolare
Ulterior OCT inregistreaza "constructia" inexistenta cu data de 15 noiembrie 2017.
Care ar fi pasii legali? Procuratura urmeaza sa ne raspunda la sesizare pe 16 februarie. Cererea am depus-o pe 3 ianuarie 2018.

Jurist comments 1

Download discussion
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul muncii
  • Alte contravenţii

Buna,
Potrivit Legii contenciosului administrativ art. 14 aveți la dispoziție 30 de zile pentru a contesta.
Mai multe detalii vedeți accesînd Legea contenciosului administrativ și Legea cadastrului bunurilor imobile:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350170

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311616

Articolul 14. Cererea prealabilă
(1) Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, printr-un act... mai detaliat administrativ va solicita, printr-o cerere prealabilă, autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia, în cazul în care legea nu dispune altfel.
(2) În cazul în care organul emitent are un organ ierarhic superior, cererea prealabilă poate fi adresată, la alegerea petiţionarului, fie organului emitent, fie organului ierarhic superior dacă legislaţia nu prevede altfel.
(3) Termenul de 30 de zile specificat la alin.(1) nu se extinde asupra actului administrativ cu caracter normativ.

Articolul 17. Termenele de adresare în instanţa de contencios
administrativ
(1) Cererea prin care se solicită anularea unui act administrativ sau recunoaşterea dreptului pretins poate fi înaintată în termen de 30 de zile, în cazul în care legea nu dispune altfel. Acest termen curge de la:
a) data primirii răspunsului la cererea prealabilă sau data expirării termenului prevăzut de lege pentru soluţionarea acesteia;
b) data comunicării refuzului de soluţionare a unei cereri prin care se solicită recunoaşterea dreptului pretins sau data expirării termenului prevăzut de lege pentru soluţionarea unei astfel de cereri;
c) data comunicării actului administrativ, în cazul în care legea nu prevede procedura prealabilă.
(2) Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat, Avocatul Poporului și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului sesizează instanţa de contencios administrativ în termenele prevăzute de legile organice cu privire la activitatea acestora.
[Art.17 al.(2) modificat prin LP166 din 31.07.15, MO276-273/02.10.15 art.508]
[Art.17 al.(2) modificat prin LP93-XVIII din 04.12.09, MO187-188/18.12.09 art.586]
(3) Actele administrative cu caracter normativ considerate ilegale pot fi atacate oricînd.
(4) Termenul de 30 de zile specificat la alin.(1) este termen de prescripţie, iar termenul de 6 luni specificat la alin. (6) este termen de decădere.
[Art.17 al.(4) modificat prin LP108 din 19.06.14, MO238-246/15.08.14 art.539]
(5) Persoana care, din motive temeinic justificate, a omis termenul de prescripţie poate fi repusă în termen în condiţiile Codului de procedură civilă.
(6) Pentru motive temeinice, în cazul actelor cu caracter individual ale Băncii Naţionale a Moldovei, precum și al actelor Comisiei Naționale a Pieței Financiare, cererea prin care se solicită anularea actului administrativ sau recunoaşterea dreptului pretins poate fi înaintată şi peste termenul specificat la alin. (1), dar nu mai tîrziu de 6 luni de la data comunicării actului.
[Art.17 al.(6) modificat prin LP136 din 03.07.15, MO197-205/31.07.15 art.404]
[Art.17 al.(6) introdus prin LP108 din 19.06.14, MO238-246/15.08.14 art.539]

2 februarie 2018