Cum sa evit sau sa micsorez plata onorariului catre executorul judecatoresc

26 februarie 2020 43

M-am inteles amiabil cu creditorul si fac achitari lunare directe, fara intermedierea executorului. Dar dosarul de executare este pornit si acum, peste cativa ani de achitari, executorul vrea onorariu. Este posibil sa nu achit acest onorariu sau sa-l micsorez la maxim?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Artur Lozovoi
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul civil

Bună ziua Mihai,

În cazul în care onorariul este calculat conform legii, atunci executorul are dreptul să îl solicite.

Codul de Executare prevede că, onorariul executorului judecătoresc este încasat de la debitor, dacă legea nu prevede altfel, în temeiul unei încheieri emise de executorul judecătoresc, în toate cazurile de stingere, totală... mai detaliat sau parţială, a obligaţiei stabilite în documentul executoriu sau de încetare a procedurii de executare.
Pentru documentele executorii cu caracter pecuniar, onorariul executorului judecătoresc va fi calculat în cotă procentuală din suma datoriei stinse, după cum urmează:
a) pentru sumele de pînă la 100.000 de lei, onorariul va constitui 10% din suma stinsă. În toate cazurile, cu excepţia documentelor executorii privind încasările periodice şi încasarea amenzilor, onorariul nu va fi mai mic de 500 de lei. În cazul documentelor executorii privind încasarea amenzilor, onorariul nu va fi mai mic de 200 de lei;
b) pentru sumele cuprinse între 100.001 lei şi 300.000 de lei, onorariul va fi de 10.000 de lei plus 5% din suma ce depăşeşte 100.001 lei;
c) pentru sumele de peste 300.000 de lei, onorariul va fi de 20 de mii de lei plus 3% din sumele ce depăşesc 300.000 de lei, dar nu va fi mai mare de 300.000 de lei.
Mărimea onorariului pentru documentele executorii cu caracter nepecuniar va fi stabilită în conformitate cu anexa la prezentul cod.

Pentru a înceta procedura de executare, trebuie să faceți o tranzacție cu creditorul în condițiile art. 62 Cod de Executare.

Astfel, conform art.62 alin. (9), în cazul în care părţile în procedura de executare încheie, pînă la aplicarea măsurilor de executare silită, o tranzacţie în condiţiile prezentului articol, executorul judecătoresc beneficiază de un onorariu în proporţie de 50% din onorariul stabilit pentru executarea integrală a documentului executoriu.

27 februarie 2020