Cum sa primesc concediu de odihnă nefolosit?

19 iunie 2020 21

Am 90 de zile de concediu de odihnă nefolosite, dar peste 5 zile trebuie sa ies in concediu pentru îngrijirea copilului până la 3 ani. Cum pot sa primesc concediul de odihnă nefolosit?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna
Puteți face uz de prevederile codului muncii
Articolul 125. Alipirea concediului de odihnă anual la concediul

de maternitate şi la concediul pentru îngrijirea

... mai detaliat copilului

(1) Femeii, în baza unei cereri scrise, i se acordă concediul de odihnă anual înainte de concediul de maternitate, prevăzut la art.124 alin.(1), sau imediat după el, sau după terminarea concediului pentru îngrijirea copilului.

(2) Persoanelor menţionate la art.124 alin.(4) şi la art.127 concediul de odihnă anual li se acordă, în baza unei cereri scrise, după terminarea concediului pentru îngrijirea copilului.

(3) Salariaţii care au adoptat copii nou-născuţi sau i-au luat sub tutelă pot folosi, în baza unei cereri scrise, concediul de odihnă anual după terminarea oricăruia din concediile acordate conform art.127.

(4) Concediile de odihnă anuale, conform alin.(1)-(3), li se acordă salariaţilor indiferent de vechimea în muncă în unitatea respectivă.

Vedeti codul muncii https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121610&lang=ro

19 iunie 2020