Cum sa procedez?

2 ianuarie 2020 47

Executorul mi-a blocat contul. M-am prezentat la data si ora stabilita de el. Am decis sa achit jumatate din salariu, am intocmit un proces-verbal. Am scris cerere sa-mi deblocheze contul. I-am explicat ca unicul venit este salariul care imi este transferat pe cont. La intretinere am sotia insarcinata si un copil de 6 ani. Acum am primit salariul pentru luna ianuarie, dar nu am acces la el. Ce trebue sa fac?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua
în partea ce ține de achitarea datoriei din salariu
Articolul 106. Cuantumul reţinerilor din salariul şi din alte venituri ale debitorului
(1) Cuantumul reţinerilor din salariu şi din alte venituri se calculează din suma pe care debitorul... mai detaliat urmează să o primească.
(2) Din salariul şi din alte venituri ale debitorului pot fi reţinute, în baza unui document executoriu, nu mai mult de 20%, iar în baza cîtorva documente executorii, nu mai mult de 50% din cuantumul lor pînă la achitarea deplină a sumei urmărite.
(3) În caz de urmărire a pensiei de întreţinere, a sumelor pentru repararea prejudiciului cauzat prin schilodire sau prin o altă vătămare a sănătăţii, precum şi în legătură cu pierderea întreţinătorului, şi a sumelor pentru repararea daunei cauzate prin tîlhărie sau prin sustragere de bunuri, reţinerea constituie nu mai mult de 70% din salariu şi din alte venituri.
(4) Dispoziţiile prezentului articol se aplică şi în privinţa burselor, pensiilor de orice fel, precum şi a sumelor cuvenite în baza dreptului de autor, a dreptului de inventator sau de inovator.

dacă situația este că, din vina executorului vă aflați în lipsă totală de venit, depuneți o plîngere la Uniunea Executorilor judecătoreșt, cu enunțarea situației, copia actelor naștere copil, și soție dacă nu activează, enunțați că sunteți unica sursă de venit.
Totodată, aceiași plîngere puteți inainta și față de ministerul justiției RM.

Totuși, pentru început verificați dacă situația este legată de vina executorului sau posibil de banca unde aveți contul deschis, or, în multe cazuri, banca, nu intră în esența situației și blochează totul.
În final, uremează a fi luat în calcul că, reținerile din salariu se fac de la angajator direct.

3 ianuarie 2020