Cum sa recuperez motocileta de la parcarea politiei?

14 martie 2023 41

Buna ziua. Am fost oprit de politie cand conduceam o motocicleta (moped 0.49 cm3, viteza maxima <50Km/h). Din acte aveam doar permisul de conducere categoria A. Agentul constatator mi-a intocmit 2 procese-verbale, primul - in temeiul art. 232 alin. 1) si art. 235 alin. 1) CC, iar al doilea - in temeiul art. 229 alin. 1), 2) si 3) CC. Motocicleta a fos ridicata si dusa la parcarea speciala. Cum pot sa recuperez motocileta daca nu am niciun document pe ea?

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Articolul 439. Ridicarea şi aducerea vehiculului la parcare
(1) Vehiculul al cărui conducător a fost înlăturat de la conducere este ridicat şi, dacă nu poate fi predat proprietarului, posesorului sau reprezentantului lor, este adus la staţia de parcare specială sau la subdiviziunea de poliţie cea mai apropiată de locul constatării... mai detaliat contravenţiei.
(2) Vehiculul poate fi adus la staţia de parcare specială sau pe teritoriul subdiviziunii de poliţie şi în cazul în care:
a) staţionarea lui poate genera un pericol iminent pentru interesul public;
b) a fost lăsat într-un loc interzis pentru parcare;
c) este necesară identificarea proprietarului (posesorului) vehicului utilizat sau destinat pentru săvîrşirea contravenţiei;
d) a fost condus de o persoană care nu are dreptul de a conduce vehiculul introdus în țară în baza Legii nr. 248/2022.
(21) În cazul expirării termenului de aflare pe teritoriul vamal a vehicului auto declarat prin acţiune, acesta este adus către cel mai apropiat birou vamal.
(3) Faptul aducerii vehiculului la staţia de parcare specială sau pe teritoriul subdiviziunii de poliţie se consemnează într-un proces-verbal, în care se indică:
a) tipul, modelul vehiculului, numărul de înmatriculare, numerele de identificare ale agregatelor marcate, defectele şi deteriorările lui vizibile;
b) numele, prenumele, funcţia şi semnătura persoanei care a decis aducerea vehiculului la parcare şi care a organizat aducerea;
c) temeiul de fapt şi temeiul juridic care au determinat aducerea vehiculului;
d) denumirea (numele), sediul (domiciliul), numărul de telefon al persoanei care a organizat (a efectuat) aducerea vehiculului la parcare;
e) adresa parcării;
f) data şi ora încheierii procesului-verbal;
g) numele, prenumele, funcţia şi semnătura persoanei care a luat în primire vehiculul la parcare.
(4) Procesul-verbal se încheie în 4 exemplare: un exemplar rămîne la persoana care a decis aducerea vehiculului la parcare, al doilea exemplar se remite persoanei care a organizat aducerea, al treilea exemplar se înmînează persoanei care a luat în primire vehiculul la parcare, iar cel de-al patrulea exemplar se înmînează proprietarului sau posesorului de vehicul ori i se expediază recomandat la domiciliu. Despre aducerea vehiculului la parcare, agentul constatator informează neîntîrziat serviciul de gardă al poliţiei.
(5) Vehiculul parcat se restituie proprietarului, posesorului sau reprezentantului lor legal imediat după înlăturarea temeiurilor pentru aducerea la parcare prevăzute la alin.(1) şi (2). Cheltuielile de aducere şi de staţionare a vehiculului la parcare sînt suportate de contravenient.
(51) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. d), vehiculul se restituie beneficiarului scutirii de plata drepturilor de import după prezentarea dovezii de achitare a drepturilor de import în vigoare la momentul acordării scutirii.
(6) Pentru deteriorările cauzate vehiculului în timpul aducerii la parcare sau în timpul staţionării lui la parcare răspunde corespunzător agentul constatator, persoanele care au organizat (efectuat) aducerea vehiculului la parcare sau care au asigurat păstrarea vehiculului la parcare, în funcție de subiectul care se face vinovat de survenirea deteriorării.

15 martie 2023

Multumesc mult pentru raspuns! Daca am inteles corect pot sa ridic motocileta doar dupa ce inlatur temeiul pentru care a fost ridicata, adica aduc actele pentru motocileta, pe care eu nu le am. Se primeste ca nu pot sa recuperez motocicleta, atunci apare alta intrebare, dupa o oarecare perioada de... mai detaliat timp, parcarea speciala nu o sa-mi inmine cont de plata pentru ca ei o tin acolo ?
Multumesc !

15 martie 2023
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Pentru mai multe detalii apelați-mă pe nr. 068769517 sau e-mail: scobiola97@mail.ru

15 martie 2023