Cum sa reziliez contractul de fidejusiune?

30 iunie 2017 378

In mai 2012 am semnat cu banca un contract de fidejusiune la creditul contractat de fostul sot. I-am prezentat bancii un preaviz privind rezilierea contractului de fidejusiune la data de 16 iunie 2017. Temei au fost prevederile codului civil (art. 1166). Banca mi-a scris un raspuns ca nu am dreptul de a rezilia contractul, doar la stingerea creantei garantate.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul muncii

Bună Daniela,

Art. 1166 defapt clar prevede dreptul dvs de a rezilia acest contract. Ceea ce v-a comunicat banca sună absurd deoarece, stingerea creanței garantate deja presupune că creditul a fost achitat băncii, și automat încetează atât contractul de credit bancar cât și contractul de fidejusiune, acest fapt este prevăzut... mai detaliat și în art. 1167 prin care se stipulează că fidejusiunea încetează o dată cu stingerea obligației garantate.

Astfel, în temeiul art. 1166 urmează să vă adresați în judecată pentru satisfacerea acțiunii dvs.

Termenul de preaviz este de trei luni. La reglementarea acestei situaţii, legiuitorul a ţinut cont şi de interesele creditorului, fiindcă de exemplu, dacă obligaţia garantată este fără termen de executare, primind preavizul respectiv, creditorul, în baza art. 575 poate pretinde executarea imediată a obligaţiei (sau cel mult în termen de 7 zile). Neexecutarea acesteia oferă şansa creditorului de a face uz imediat de dreptul său, în baza contractului de fidejusiune, iar fidejusorul nu va putea invoca în acest caz prevederile articolului dat.

Alineatul (2) se referă la dreptul de reziliere a contractului din iniţiativa fidejusorului, atunci cînd contractul a fost încheiat pentru o perioadă îndelungată de timp (mai mult de 5 ani). Fidejusorul va putea invoca temeiul de reziliere numai după expirarea a 5 ani de zile din momentul încheierii contractului şi cu respectarea procedurii de preaviz, prevăzută la alin.(1).

Dacă pînă la expirarea termenului (3 ani şi 5 ani), care oferă fidejusorului dreptul de reziliere a contractului, s-a născut obligaţia, pentru care se oferise garanţia şi aceasta are caracter de executare succesivă, rezilierea se va răsfrînge doar asupra acelei părţi din obligaţie care încă nu a ajuns la scadenţă şi din contra se va menţine pentru obligaţiile deja născute.


30 iunie 2017
Octavian Cazac
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul imobiliar

Aveţi dreptul să reziliaţi contractul de fidejusiune dacă sunt întrunite condiţiile specifice ale art. 1166. Totodată, atrageţi atenţia la alin.(3) care prevede că, pentru datoriile acumulate de debitor până la data rezilierii fidejusorul continuă să poartă răspundere în condiţiile contractului de fidejusiune.

1 iulie 2017