Cum sa scot interdictia?

21 noiembrie 2019 50

Salutare! Eu am interdictie pentru neplata pensiei alimentare, nu pot esi din tara. Intrebare mea e: unde sa ma adresez ca s-o clarific? Fosta sotie nu e impotriva! Trebuie sa ies din tara, dar nu stiu unde sa ma adresez! Ma puteti ajuta cu un sfat?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Silviu Potîrniche
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil

Bine ai venit pe yAvo!
•••
Depinde cind a fost aplicata aceasta masura, de catre cine si in ce circumstante?
Contactati-ma la adresa de email office.potirniche@yahoo.com

21 noiembrie 2019
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Buna!

Răspunsul la întrebarea ridicată de către Dvs. îl regăsiți în art. 64 și 83 Cod de executare expuse mai jos. Atrageți atenția la prevederile art. 64 alin. (2) și (3).
Articolul 64. Interdicţia de a părăsi ţara
(1) Interdicţia... mai detaliat de a părăsi ţara în cel mult 6 luni se aplică de către judecător, la demersul executorului judecătoresc, doar atunci cînd prezenţa debitorului este necesară pentru executarea eficientă a documentului executoriu şi doar după luarea măsurilor de asigurare a executării documentului executoriu, cu obligarea executorului judecătoresc de a efectua periodic un control privind necesitatea menţinerii acestei interdicţii. Încheierea instanţei de judecată se execută imediat, însă poate fi atacată cu recurs. Demersul executorului judecătoresc privind interdicţia de a părăsi ţara se examinează pe baza materialelor anexate la demers, fără participarea părţilor. Instanţa care examinează demersul poate dispune citarea participanţilor la proces şi a executorului judecătoresc pentru a se pronunţa cu privire la temeiurile invocate în demers.
(11) Încheierea instanţei de judecată prin care se dispune aplicarea interdicţiei de a părăsi ţara se trimite spre executare Poliţiei de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.
(2) Dacă este necesară menţinerea interdicţiei pe un termen mai mare, aceasta poate fi aplicată în mod repetat în urma unui demers motivat al executorului judecătoresc, dar nu mai mult de 3 ori în cadrul aceleiaşi proceduri de executare.
(3) În cazul încetării procedurii de executare în condiţiile art.83 lit.a)–c) şi e)–g) din prezentul cod sau restituirii documentului executoriu, interdicţia de a părăsi ţara se revocă de către executorul judecătoresc. În cazul în care în procesul de executare a documentului executoriu dispare necesitatea menţinerii interdicţiei de a părăsi ţara, precum şi în cazul încetării procedurii de executare în condiţiile art.83 lit.d) din prezentul cod, această interdicţie se revocă de către judecător la cererea executorului judecătoresc sau a părţilor în procedura de executare.

Articolul 83. Încetarea procedurii de executare
(1) Procedura de executare încetează în cazul în care:
a) obligaţia a fost stinsă;
b) între creditor şi debitor a fost încheiată o tranzacţie, în condiţiile prezentului cod;
c) după încetarea din viaţă, după declararea dispariţiei fără urmă sau după declararea decesului creditorului ori al debitorului, creanţa sau obligaţia adjudecată nu admite succesiunea de către succesorul de drepturi al acestor persoane;
d) bunurile persoanei juridice lichidate nu sînt suficiente pentru satisfacerea deplină a creanţelor creditorului;
e) hotărîrea, decizia sau încheierea în al cărei temei a fost eliberat documentul executoriu a fost anulată printr-o hotărîre judecătorească irevocabilă;
f) debitorul a prezentat spre executare o hotărîre de încasare de la creditor în folosul său a unei sume egale cu suma debitoare sau mai mare decît aceasta;
g) creditorul a renunţat la executare.
(2) La solicitarea creditorului, procedura de executare privind restabilirea la locul de muncă sau efectuarea de către debitor a unor acte obligatorii poate fi reluată dacă se dovedeşte că, după încetarea procedurii de executare în condiţiile alin.(1) lit.a) din prezentul articol, debitorul continuă neexecutarea obligaţiei stabilite în documentul executoriu. În acest caz se aplică reglementările privind cheltuielile de executare a acestor categorii de documente executorii. Reluarea procedurii se poate face doar pe durata termenului de prescripţie a punerii în executare.


http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112689&lang=ro

21 noiembrie 2019