Cum sa urgentez procesul de obținere a cetățeniei romane?

7 ianuarie 2018 8868

Buna seara! Eu in septembrie 2016 am depus dosarul pentru cetățenie romană la București. Deja e anul 2018 și nici un răspuns inca, e un an și 5 luni de atunci. Am trimis deja 2 scrisori recomandate in acest timp in care mi s-a spus ca dosarul meu e încă in proces și sa aștept răspunsul prin scrisoare. Eu am nevoie foarte mare de acest pașaport. De ce o prietena de a mea cu care am depus dosarul in aceeași zi a primit răspuns pe 2 noiembrie, iar eu nici pe aproape. Cum pot sa accelerez acest proces? Mai ales ca am nevoie de el urgent. Poate sa ii ameninț ca ii dau in judecată, sau este o alta cale? V-as fi foarte recunoscătoare dacă m-ați ajuta cu un sfat. Cu respect, Mariana

Jurist comments 1

Download discussion
Mihai Guțu
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

Legea nu prevede un termen de solutionare a procedurii de redobandire a cetateniei romane. Singurul termen legal prevăzut în Legea cetățeniei române nr. 21/1991 este cel de verificare de către Comisia pentru Cetățenie a îndeplinirii condițiilor necesare redobândirii cetăţeniei române care este de maximum 6 luni.


***
Articolul 15
(1) Cererea de... mai detaliat acordare sau de redobândire a cetățeniei este înregistrată la secretariatul tehnic al Comisiei. În cazul în care constată lipsa unor documente necesare soluționării cererii, președintele Comisiei solicită, prin rezoluție, completarea dosarului. În cazul în care, în termen de cel mult 6 luni de la primirea solicitării, nu sunt transmise actele necesare, cererea se va respinge ca nesusținută.
(2) Președintele Comisiei, prin rezoluție, stabilește termenul la care se va dezbate cererea de acordare sau redobândire a cetățeniei, dispunând totodată solicitarea de relații de la orice autorități cu privire la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) și e).
(3) La termenul stabilit în vederea dezbaterii cererii, Comisia verifică îndeplinirea condițiilor necesare acordării sau redobândirii cetățeniei, cu excepția condițiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f) și g).
(4) În cazul în care Comisia constată necesitatea audierii unor persoane care ar putea da informații utile în vederea soluționării cererii, dispune citarea acestora, stabilind un nou termen.
(5) În cazul în care sunt întrunite condițiile pentru acordarea cetățeniei române, Comisia stabilește, într-un termen ce nu va depăși 6 luni, programarea persoanei la interviul organizat pentru verificarea condițiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f) și g).
(6) În cazul cererilor de acordare a cetățeniei române formulate potrivit art. 8^1, Comisia, printr-un raport motivat, elaborat cu luarea în considerare a punctului de vedere al Ministerului Afacerilor Externe, precum și a celorlalte documente necesare soluționării cererii, prevăzute de lege, constată îndeplinirea sau neîndeplinirea condițiilor pentru acordarea cetățeniei române prevăzute la art. 8^1.
***
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/121439

Pentru informații suplimentare accesați https://www.informatiiconsulare.ro/mae/portals/0/kb/kb/Cet%C4%83%C8%9Benia%20rom%C3%A2na/Dob%C3%A2ndirea%20sau%20redob%C3%A2ndirea%20cet%C4%83%C8%9Beniei%20rom%C3%A2ne/%C3%8Entreb%C4%83ri%20%C8%99i%20r%C4%83spunsuri.htm

8 ianuarie 2018