Cum se achita salariul in cazul sistarii activităţii intreprinderilor din cauza COVID-19?

15 martie 2020 89

Bună ziua. Am o întrebare foarte actuală: cum se achita salariul in cazul sistarii activităţii intreprinderilor din cauza COVID-19? Și dacă pe această perioadă e planificat concediu anual?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Artur Lozovoi
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul civil

Bună ziua Alexandru,

În cazul dat poate fi aplicate prevederile Codului Muncii cu privire la șomajul tehnic a intreprinderii.

În perioada şomajului tehnic, salariaţii beneficiază lunar de o indemnizaţie ce nu poate fi mai mică de 50 la sută din salariul lor de bază.

16 martie 2020
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna
Sunt imposibil de aplicat prevederile șomajului tehnic, cel puțin reieșind din însăși noțiunea și caracterele juridice ale acestuia

(1) Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor, prin acordul părţilor sau la iniţiativa uneia dintre părţi.
... mai detaliat (2) Suspendarea contractului individual de muncă presupune suspendarea prestării muncii de către salariat şi a plăţii drepturilor salarialе (salariu, sporuri, alte plăţi) de către angajator.
Vedeți 76. Suspendarea contractului individual de muncă în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor
Contractul individual de muncă se suspendă în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor în caz de:
a) concediu de maternitate;
b) boală sau traumatism;
d) carantină;
e) încorporarea în serviciul militar în termen, în serviciul militar cu termen redus sau în serviciul civil;
f) forţă majoră, confirmată în modul stabilit, ce nu impune încetarea raporturilor de muncă;

17 martie 2020